Wizytaw u psychoterapeuty i psychologa

Psycholog to osoba zajmująca się stawianiem diagnozy i leczeniem psychologicznym w nawiązaniu do problemów dnia codziennego (zmian w życiu, problemów w relacji, kłopotów w pracy, konfliktów, apatii i przygnębienia). Takie poradnictwo nie jest psychoterapią- jest formą pomocową dla osób, które doświadczają dyskomfortu związanego z różnego rodzaju trudnościami.

Interwencja kryzysowa jest wsparciem psychologicznym skoncentrowanym na konkretnym problemie. Stanowi tzw. pierwszą pomoc emocjonalną i obejmuje działania mające na celu przywrócenie stanu równowagi u osób w kryzysie.

Psychoterapeuta to najczęściej psycholog po specjalistycznym szkoleniu z psychoterapii. Zajmuje się on długoterminową terapia, której celem jest zmiana w funkcjonowaniu pacjenta. Podczas niej pacjent może przepracować swoje problemy, spojrzeć na nie z innej perspektywy i uzyskać emocjonalne wsparcie. Istnieją różne szkoły psychologiczne, które w odmienny sposób wyjaśniają mechanizmy działania człowieka- zespól danych koncepcji nazywa się nurtem.

  • psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • psychoterapia psychodynamiczna
  • psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach
  • psychoterapia ericksonowska
  • psychoterapia integracyjna
  • psychoterapia systemowa
  • psychoterapia partnerska / rodzinna
  • konsultacja psychologiczna
  • konsultacja seksuologiczna
  • interwencja kryzysowa

U niektórych specjalistów jest możliwość konsultacji online w formie videokonsultacji.

Lekarze


Cennik

Usługi psychoterapeutyczne

Psychoterapia / Konsultacja psychologiczna / Interwencja kryzysowa170 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży / Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży
mgr Andrzejewska, mgr Balasa-Wołowik, mgr Długosz, mgr Karasińska, dr Legieć-Michalska (od 12 r.ż.), mgr Niedzielska, mgr Sobczak (od 6 r.ż.), mgr Zarzycka
170 zł
Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży
mgr Bereś-Łapińska; na pierwsze spotkanie, dotyczące dzieci w wieku 3 - 12l. zapraszam samych Rodziców, w celu przeprowadzenia wywiadu rozwojowego. Nastolatki powyżej 12-15 l. zapraszam wraz z Rodzicem
170 zł
Konsultacja psychologiczna dla rodziców
mgr Bereś-Łapińska, mgr Długosz, mgr Haręzga
170 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży po diagnostyce ADHD / ADOS
mgr Niedzielska
170 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży
mgr Ziółkowska - wizyta pierwszorazowa
200 zł
Psychoterapia
dr Rafał Więcko
200 zł
Psychoterapia par
mgr Rewers, mgr Raczyńska-Gutkowska, mgr Stachowska, mgr Flis-Czech, mgr Niedzielska, mgr Legieć-Michalska
250 zł
Psychoterapia rodzinna
mgr Niedzielska
250 zł
Konsultacja seksuologiczna
mgr Rewers, mgr Raczyńska-Gutkowska, mgr Katarzyna Stachowska, mgr Paulina Flis-Czech
200 zł
Diagnoza neuropsychologiczna
mgr Raczyńska-Gutkowska, mgr Przystaj, mgr Legieć-Michalska
350 zł
PAKIET: Stworzenie profilu osobowościowego
mgr Sopata, mgr Kaul, mgr Zabielska; pakiet obejmuje 2 wizyty: podstawowy wywiad diagnostyczny + test NEO-PI-R 1,5h, przekazanie i omówienie wyników 1h
500 zł
PAKIET: Diagnoza zaburzeń osobowości
mgr Sopata, mgr Legieć-Michalska, mgr Zabielska; pakiet obejmuje 4 wizyty: podstawowy wywiad diagnostyczny 1,5h, ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5 1,5h, test MMPI2 1,5h, przekazanie i omówienie wyników 1h
900 zł
PAKIET: Badanie inteligencji i rozwoju IDS-2
mgr Haręzga; pakiet obejmuje 3 spotkania
750 zł

Inne języki

Psychotherapy in English
psychoterapia w j. angielskim; mgr Stachowska, mgr Flis-Czech
190 zł
Sexuology consult in English
kons. seksuologiczna w j. angielskim; mgr Stachowska, mgr Flis-Czech
220 zł
Couple's therapy in English
terapia dla par w j. angielskim; mgr Stachowska, mgr Flis-Czech
270 zł
психотерапия на русском языке
psychoterapia w j. rosyjskim; mgr Yavorska
190 zł

Diagnostyka

Diagnostyka spektrum autyzmuzakładka "diagnostyka autyzmu"
Diagnostyka ADHDzakładka "poradnia ADHD"

UWAGA

Badania i wizyty wykonywane w niedzielędopłata 100 zł

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest nurt w psychoterapii?

Istnieją różne szkoły psychologiczne, które w odmienny sposób wyjaśniają mechanizmy powstawania zaburzeń oraz proponują różne metody ich leczenia- zespół danych koncepcji nazywa się nurtem.

Do najpopularniejszych z nich należy: psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, skoncentrowany na rozwiązaniach, ericksonowski, systemowy, gestalt.

Nie ma jednego, najlepszego nurtu. Na jego wybór ma wpływ rodzaj zdiagnozowanego zaburzenia, nasilenie objawów, diagnostyczna ocena uwarunkowań zaburzenia, a także ocena motywacji i zasobów pacjenta.

Jaka jest różnica miedzy psychologiem, psychoterapeutą i psychiatrą?

Psychiatra to lekarz medycyny, który ukończył studia lekarskie. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem farmakologicznym (leki). Jest uprawniony do wystawiania zwolnień, recept a także skierowań. Nie prowadzi terapii. Wizyty trwają zazwyczaj około 20-40 min.

Psycholog to zawód wymagający ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologii. Może wystawiać zaświadczenia, opinie i orzeczenia psychologiczne. Zajmuje się przede wszystkim problemami życia codziennego (konflikty, przygnębienie, kłopoty w pracy, zmiany w życiu). Konsultacje mają formę pomocową. Psycholodzy często mają specjalizację diagnostyczną.

Psychoterapeuta to osoba po studiach wyższych (często psychologii), która jest w trakcie lub już po specjalistycznym szkoleniu z psychoterapii. Zajmuje się długoterminową terapią, której celem jest zmiana w funkcjonowaniu pacjenta.

Na czym polega tworzenie profilu osobowościowego?

Poznanie profilu osobowościowego ma na celu lepsze poznanie siebie. Pomaga odpowiedzieć sobie na pytanie „jaki/a jestem?” oraz dokonać pomiaru istotnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania cech i stworzyć charakterystykę psychologiczną danej osoby – mocne i słabe strony, funkcjonowanie w sferze zawodowej, społecznej, motywacyjnej, emocjonalnej czy w relacjach.

Co ma na celu diagnoza zaburzeń osobowości?

Diagnoza ma na celu określenie trudności , zaburzeń oraz przyczyn ich powstania. Pozwala odpowiedzieć na pytanie czy mamy do czynienia z zaburzeniami osobowości oraz określić, jaki jest ich rodzaj. Umożliwia także wyodrębnienie zasobów i określenie trudności pacjenta. Ma na celu także zaproponowanie rodzaju terapii i określenie zmian, jakie należy wprowadzić w procesie leczenia.