mgr Kornela Kowalska | Psycholog

Biskupia 6B

Postać przedstawiająca magister Kornelę Kowalską

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Psychodynamiczny.

Specjalizacja: Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.

Doświadczenie: Jest absolwentką kierunku Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień akredytowaną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia i certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła również Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Jako specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, nadmiernie korzystającymi z komputera, Internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm); współuzależnionymi, a także z syndromem DDA ( Dorosłych Dzieci Alkoholików). Ponadto pracuje z osobami zmagającymi się z depresją, lękami, nerwicą, zaburzeniami osobowości oraz różnymi trudnościami w życiu codziennym. Specjalizuje się w prowadzeniu zarówno indywidualnych, jak i grupowych terapii uzależnień, a także z osobami współuzależnionymi. Wsparciem obejmuje osoby dorosłe, młodzież, pary i rodziny.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Kwalifikacje i wiedzę psychologiczną systematycznie poszerza poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach i kursach zawodowych, które wykorzystuje w pracy z pacjentami.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.