Image

Centrum Medyczne Ginemedica jest zaprobowanym ośrodkiem badawczym uczestniczącym w badaniach klinicznych. Pacjenci posukujący alternatywnych metod leczenia, spełniający określone kryteria, są włączani do badań i pozostają pod opieką naszych lekarzy.

Czym jest badanie kliniczne?

Jest to badanie prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu odkrycie lub potwierdzenie klinicznych lub farmakologicznych skutków działania danego leku czy terapii. Badania kliniczne przeprowadza się również, aby zidentyfikować działania niepożądane, ocenić wchłanianie, metabolizm i wydalanie substancji leczniczych. Wszystko to służy określeniu bezpieczeństwa i skuteczności nowych terapii. Badania kliniczne są ściśle określone procedurami medyczne z udziałem chorych lub zdrowych ochotników.

Jaka jest najważniejsza zasada przyświecająca badaniom klinicznym?

Prawo, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro uczestników jest nadrzędne w stosunku do interesu nauki i społeczeństwa. Pacjent biorący udział w badaniach klinicznych chroniony jest przez niezależne instytucje – amerykańskie FDA (Food And Drug Administration) albo Europejska Agencja Leków (EMA). Badania kliniczne planuje się, prowadzi, monitoruje i raportuje zgodnie ze ściśle określonymi wytycznymi – zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej.