Image

Czym jest badanie kliniczne?

Każdy lek, aby mógł zostać dopuszczony do sprzedaży, musi przejść badania kliniczne. Ich celem jest sprawdzenie, czy dana substancja, która znajdzie się w leku, jest skuteczna i bezpieczna, gdy jest stosowana przez pacjentów chorujących na daną chorobę i czy jest lepsza od już wdrożonych terapii, np. przez porównanie jej działania z innymi terapiami i lekami już dostępnymi dla pacjentów. Badania kliniczne przeprowadza się dopiero po uzyskaniu pozwolenia od organu regulacyjnego i pozytywnej opinii od komisji bioetycznej.

Programy leczenia w Ginemedica

Priorytetem dla naszego ośrodka jest bezpieczeństwo, zdrowie oraz dobre samopoczucie wszystkich pacjentów korzystających z naszych usług. Stawiamy sobie za cel łączenie działalności leczniczej i kontrolnej z uczestnictwem w nieustannym rozwoju medycyny.

Jak możemy pomóc?

Centrum Medyczne Ginemedica oferuje pacjentom możliwość udziału w badaniach klinicznych w obrębie poniższych obszarów terapeutycznych.

Badanie kliniczne dla pacjentów z łuszczycą - rekrutacja zamknięta

Łuszczyca jest powszechną chorobą zapalną skóry dotykającą nawet 1 miliona osób w Polsce. 77% osób dotkniętych łuszczycą określa ją jako „problem” lub „poważny problem” wpływający negatywnie na jakość ich życia.

Wyróżniamy dwa główne typy łuszczycy:

 • łuszczyca typu I – dotyka osoby przed 40. rokiem życia,
 •  łuszczyca typu II – dotyka osoby między 50., a 70. rokiem życia.

Kwalifikacja do badania:
Pacjenci z rozpoznaną łuszczycą.

Rekrutacja zamknięta.
Jeśli zmaga się Pan/Pani z podobnym problemem, możliwe, że w przyszłości nasz ośrodek będzie prowadził badanie kliniczne w podobnym obszarze zachęcamy do kontaktu: badaniakliniczne@ginemedica.pl

Badanie kliniczne z COVID-19 - rekrutacja zamknięta

Choroba COVID-19 to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. COVID-19 jest chorobą zakaźną o podłożu wirusowym, która atakuje drogi oddechowe. Może objawiać się podobnie jak przeziębienie, ale w cięższych przypadkach wywołuje powikłania takie jak zapalenie płuc czy niewydolność oddechowa. Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji. Inne osoby jednak zachorują poważnie i będą wymagać pomocy medycznej.

Kwalifikacja do badania

 • Pacjenci z potwierdzonym testem na COVID-19,
 • Osoby niezaszczepione.

Rekrutacja zamknięta.
Jeśli zmaga się Pan/Pani z podobnym problemem, możliwe, że w przyszłości nasz ośrodek będzie prowadził badanie kliniczne w podobnym obszarze zachęcamy do kontaktu: badaniakliniczne@ginemedica.pl

Badanie kliniczne u kobiet z rozpoznanym PCOS i cierpiących na hirsutyzm

Kwalifikacja do badania:

 •  w wieku 14-40 lat włącznie, nie planujące zajść w ciążę,
 •  zdiagnozowany zespół PCOS,
 •  cierpiące na nadmierne owłosienie ciała,
 •  wyrażenie zgody przez pacjentkę na przyjmowanie leku codziennie przez około 9 miesięcy (9 cykli),
 •  wyrażenie zgody przez pacjentkę na wypełnianie e-dzienniczka,
 •  pacjentka nie planująca ciąży w najbliższym czasie.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Czy masz zdiagnozowany zespół policystycznych jajników?

taknie

Czy cierpisz na nadmierne owłosienie ciała?

taknie

Otwarta rekrutacja do czerwca 2022 r.

Badanie kliniczne z opornym i trudnym na leczenie nadciśnieniem tętniczym (HTN)

Nadciśnienie tętnicze to jeden z głównych, obok dyslipidemii, palenia tytoniu i otyłości, czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego, a nieprawidłowo kontrolowane powoduje około 9 milionów zgonu rocznie na całym świecie. Nieprawidłowo leczone lub w ogóle nieleczone nadciśnienie tętnicze może przyczynić się do wystąpienia ciężkich powikłań narządowych oraz do ciężkiej niepełnosprawności, co bezpośrednio przekłada się na większy odsetek chorych wymagających stałej opieki, rehabilitacji i świadczeń rentowych. Stąd też zwiększenie świadomości społecznej w aspekcie konieczności regularnej kontroli ciśnienia tętniczego oraz podjęcie odpowiednio szybko kroków terapeutycznych w sytuacji rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest kluczowe w optymalizacji opieki nad tą grupą chorych.

Kwalifikacja do badania:

 • Kobiety i mężczyźni,
 • Rozpoznanie pierwotnego HTN co najmniej 6 miesięcy przed badaniem przesiewowym,
 • Zdolność do zrozumienia i udzielenia pisemnej świadomej zgody oraz zdolność do przestrzegania procedur i ograniczeń badania.

Istnieje duża szansa na uzyskanie trwałego obniżenia ciśnienia krwi. Powodzenie Twojego leczenia zależy od regularnego przyjmowania leków, zmiany trybu życia, a także od systematycznej współpracy z lekarzem i skrupulatnego wypełniania jego zaleceń.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Kiedy zdiagnozowano u Pani/Pana nadciśnienie tętnicze?

taknie

Badanie kliniczne dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ADS) obejmują grupę zaburzeń neurorozwojowych o odmiennych mechanizmach i przyczynach, charakteryzujących się: zaburzeniami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, problemami z interakcją społeczną w różnych warunkach oraz występowaniem specyficznych, stereotypowych zachowań. Objawy pojawiają się zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, zwykle w pierwszych 2 lat życia i wskazują, że osoba potrzebuje wsparcia w codziennym życiu.
Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu nie jest wyrokiem. Odpowiednio szybkie wdrożenie leczenia daje szansę na ogromną poprawę funkcjonowania i jakości życia zarówno dziecka, jak i całej rodziny. Innowacyjne projekty badawcze pozwalają na pełna diagnostykę dziecka pod względem ASD oraz zapewniają dostęp do innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych.

Kwalifikacja do badania
Podstawowa diagnoza ASD

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: (do uzupełnienia przez rodziców):

Badanie kliniczne dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa)

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (łac. colitis ulcerosa, ang. ulcerative colitis) należy do tzw. nieswoistych chorób zapalnych jelit. W przebiegu choroby proces zapalny obejmuje błonę śluzową i podśluzową jelita grubego. W większości przypadków wrzodziejące zapalenie jelita grubego ma przebieg przewlekły, a długie okresy remisji są przerywane ostrymi nawrotami. Objawy pojawiają się po raz pierwszy zwykle między 15. a 25., a rzadziej między 55. a 65. rokiem życia. Dokładna przyczyna choroby niejest znana.

Kwalifikacja do badania

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Badanie kliniczne dla pacjentów borykających się z depresją

Depresja jest jednym z zaburzeń nastroju, które polegają na trwalszych i poważniejszych zmianach niż kilkudniowy zły humor, który minie po obejrzeniu ulubionego filmu czy po rozmowie z przyjacielem. Depresja znacznie utrudnia dotychczasowe funkcjonowanie w wielu sferach życia takich jak praca czy relacje z innymi ludźmi i jest źródłem cierpienia dla osób jej doświadczających. Depresja jest klasyfikowana jako zaburzenie afektywne (nastroju). Ogólnie możemy określić ją, jako stan cechujący się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań. Liczba osób dotkniętych problemem depresji stale rośnie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za 2017 r. wynika, że z tym zaburzeniem na świecie zmaga się około 300 mln osób, w tym 40 mln Europejczyków.

Kwalifikacja do badania:

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Badanie kliniczne dla pacjentów borykających się z depresją lekooporną

Depresja lekooporna jest definiowana jako taki epizod depresyjny, w którym nie osiągamy poprawy stanu psychicznego, po leczeniu dwoma różnymi preparatami przeciwdepresyjnymi przez odpowiednio długi czas. Musi to być epizod depresyjny o nasileniu co najmniej umiarkowanym. Jeśli po sześciu tygodniach stosowania leku z jednej grupy oraz po sześciu tygodniach stosowania leku przeciwdepresyjnego z drugiej grupy nie ma poprawy, to traktujemy ten epizod depresyjny jako lekooporny.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Badanie kliniczne dla pacjentów dorosłych borykających się z atopowym zapaleniem skóry (AZS u dorosłych)

Atopowe zapalenie skóry to niezwykle powszechna w dzisiejszych czasach choroba skóry. AZS to przewlekła, zapalna, ale niezakaźna choroba skóry. Jednym z towarzyszących jej objawów jest bardzo silny świąd i atopia skóry, ale również okresy remisji, jak i silnych nawrotów. Ze względu na jej dużą częstotliwość występowania, atopowe zapalenie skóry uznawane jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku.

Kwalifikacja do badania:
– kobiety i mężczyźni,
– wiek powyżej 18 roku życia,
– rozpoznany AZS.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Badanie kliniczne dla pacjentów małoletnich borykających się z atopowym zapaleniem skóry (AZS u małoletnich)

AZS to choroba zwykle pojawiająca się w bardzo wczesnym dzieciństwie i w wielu przypadkach utrzymuje się przez całe życie. U dorosłych rzadko pojawia się samoistnie i zwykle stanowi nawrót choroby z czasów dzieciństwa.

W przypadku młodzieżowego AZS – Zmiany pojawiają się głównie na zgięciach łokciowych i kolanowych, skórze karku, częste jest również atopowe zapalenie skóry na dłoniach, dodatkowo mogą pojawiać się w górnej części ciała i wokół ust.

Atopowe zapalenie skóry znacznie częściej występuje w przypadku dzieci, których rodzice również chorowali lub w dalszym ciągu zmagają się z tą chorobą.

Kwalifikacja do badania:
– wiek 12-18 lat,
– masa ciała min. 40 kg,
– rozpoznany AZS,
– wyrażenie świadomej zgody przez opiekuna prawnego uczestnika badania.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: (do uzupełnienia przez rodziców):

Badanie kliniczne z antykoncepcją u małoletnich

WHO rekomenduje u dziewcząt i młodych kobiet metody antykoncepcji hormonalnej ze względu na wysoką skuteczność antykoncepcyjną. Według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego idealna antykoncepcja powinna być przede wszystkim bezpieczna i skuteczna, a ponadto odwracalna i prosta w użyciu, łatwo dostępna oraz tania. Wybór właściwej metody powinien być indywidualnie dostosowany do potrzeb nastolatki i zależy od wielu czynników.

Badanie ma na celu zbadanie profilu bezpieczeństwa u małoletnich, w związku z antykoncepcją, tzn. chodzi o wykazanie, że tabletka antykoncepcyjna jest tak samo bezpieczna, jak u osób dorosłych oraz że może być stosowana przez nastoletnie dziewczęta.

Kwalifikacja do badania:
– wiek 12-17,
– miesiączkujące dziewczynki,
– wyrażenie świadomej zgody przez oboje opiekunów prawnych uczestnika
badania.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: (do uzupełnienia przez rodziców):