Image

Czym jest badanie kliniczne?

Każdy lek, aby mógł zostać dopuszczony do sprzedaży, musi przejść badania kliniczne. Ich celem jest sprawdzenie, czy dana substancja, która znajdzie się w leku, jest skuteczna i bezpieczna, gdy jest stosowana przez pacjentów chorujących na daną chorobę i czy jest lepsza od już wdrożonych terapii, np. przez porównanie jej działania z innymi terapiami i lekami już dostępnymi dla pacjentów. Badania kliniczne przeprowadza się dopiero po uzyskaniu pozwolenia od organu regulacyjnego i pozytywnej opinii od komisji bioetycznej.

Programy leczenia w Ginemedica

Priorytetem dla naszego ośrodka jest bezpieczeństwo, zdrowie oraz dobre samopoczucie wszystkich pacjentów korzystających z naszych usług. Stawiamy sobie za cel łączenie działalności leczniczej i kontrolnej z uczestnictwem w nieustannym rozwoju medycyny.

Jak możemy pomóc?

Centrum Medyczne Ginemedica oferuje pacjentom możliwość udziału w badaniach klinicznych w obrębie poniższych obszarów terapeutycznych.

Badanie kliniczne u kobiet z rozpoznanym PCOS i cierpiących na hirsutyzm

Kwalifikacja do badania:

  •  w wieku 14-40 lat włącznie, nie planujące zajść w ciążę,
  •  zdiagnozowany zespół PCOS,
  •  cierpiące na nadmierne owłosienie ciała,
  •  wyrażenie zgody przez pacjentkę na przyjmowanie leku codziennie przez około 9 miesięcy (9 cykli),
  •  wyrażenie zgody przez pacjentkę na wypełnianie e-dzienniczka,
  •  pacjentka nie planująca ciąży w najbliższym czasie.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Czy masz zdiagnozowany zespół policystycznych jajników?

taknie

Czy cierpisz na nadmierne owłosienie ciała?

taknie

Otwarta rekrutacja do czerwca 2022 r.

Badanie kliniczne dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ADS) obejmują grupę zaburzeń neurorozwojowych o odmiennych mechanizmach i przyczynach, charakteryzujących się: zaburzeniami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, problemami z interakcją społeczną w różnych warunkach oraz występowaniem specyficznych, stereotypowych zachowań. Objawy pojawiają się zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, zwykle w pierwszych 2 lat życia i wskazują, że osoba potrzebuje wsparcia w codziennym życiu.
Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu nie jest wyrokiem. Odpowiednio szybkie wdrożenie leczenia daje szansę na ogromną poprawę funkcjonowania i jakości życia zarówno dziecka, jak i całej rodziny. Innowacyjne projekty badawcze pozwalają na pełna diagnostykę dziecka pod względem ASD oraz zapewniają dostęp do innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych.

Kwalifikacja do badania
Podstawowa diagnoza ASD

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: (do uzupełnienia przez rodziców):

Badanie kliniczne dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa)

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (łac. colitis ulcerosa, ang. ulcerative colitis) należy do tzw. nieswoistych chorób zapalnych jelit. W przebiegu choroby proces zapalny obejmuje błonę śluzową i podśluzową jelita grubego. W większości przypadków wrzodziejące zapalenie jelita grubego ma przebieg przewlekły, a długie okresy remisji są przerywane ostrymi nawrotami. Objawy pojawiają się po raz pierwszy zwykle między 15. a 25., a rzadziej między 55. a 65. rokiem życia. Dokładna przyczyna choroby niejest znana.

Kwalifikacja do badania

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Badanie kliniczne dla pacjentów borykających się z depresją

Depresja jest jednym z zaburzeń nastroju, które polegają na trwalszych i poważniejszych zmianach niż kilkudniowy zły humor, który minie po obejrzeniu ulubionego filmu czy po rozmowie z przyjacielem. Depresja znacznie utrudnia dotychczasowe funkcjonowanie w wielu sferach życia takich jak praca czy relacje z innymi ludźmi i jest źródłem cierpienia dla osób jej doświadczających. Depresja jest klasyfikowana jako zaburzenie afektywne (nastroju). Ogólnie możemy określić ją, jako stan cechujący się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań. Liczba osób dotkniętych problemem depresji stale rośnie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za 2017 r. wynika, że z tym zaburzeniem na świecie zmaga się około 300 mln osób, w tym 40 mln Europejczyków.

Kwalifikacja do badania:

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Badanie kliniczne dla pacjentów borykających się z depresją lekooporną

Depresja lekooporna jest definiowana jako taki epizod depresyjny, w którym nie osiągamy poprawy stanu psychicznego, po leczeniu dwoma różnymi preparatami przeciwdepresyjnymi przez odpowiednio długi czas. Musi to być epizod depresyjny o nasileniu co najmniej umiarkowanym. Jeśli po sześciu tygodniach stosowania leku z jednej grupy oraz po sześciu tygodniach stosowania leku przeciwdepresyjnego z drugiej grupy nie ma poprawy, to traktujemy ten epizod depresyjny jako lekooporny.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Badanie kliniczne dla pacjentów dorosłych borykających się z atopowym zapaleniem skóry (AZS u dorosłych)

Atopowe zapalenie skóry to niezwykle powszechna w dzisiejszych czasach choroba skóry. AZS to przewlekła, zapalna, ale niezakaźna choroba skóry. Jednym z towarzyszących jej objawów jest bardzo silny świąd i atopia skóry, ale również okresy remisji, jak i silnych nawrotów. Ze względu na jej dużą częstotliwość występowania, atopowe zapalenie skóry uznawane jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku.

Kwalifikacja do badania:
– kobiety i mężczyźni,
– wiek powyżej 18 roku życia,
– rozpoznany AZS.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Badanie kliniczne dla pacjentów małoletnich borykających się z atopowym zapaleniem skóry (AZS u małoletnich)

AZS to choroba zwykle pojawiająca się w bardzo wczesnym dzieciństwie i w wielu przypadkach utrzymuje się przez całe życie. U dorosłych rzadko pojawia się samoistnie i zwykle stanowi nawrót choroby z czasów dzieciństwa.

W przypadku młodzieżowego AZS – Zmiany pojawiają się głównie na zgięciach łokciowych i kolanowych, skórze karku, częste jest również atopowe zapalenie skóry na dłoniach, dodatkowo mogą pojawiać się w górnej części ciała i wokół ust.

Atopowe zapalenie skóry znacznie częściej występuje w przypadku dzieci, których rodzice również chorowali lub w dalszym ciągu zmagają się z tą chorobą.

Kwalifikacja do badania:
– wiek 12-18 lat,
– masa ciała min. 40 kg,
– rozpoznany AZS,
– wyrażenie świadomej zgody przez opiekuna prawnego uczestnika badania.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: (do uzupełnienia przez rodziców):

Badanie kliniczne z antykoncepcją u małoletnich

WHO rekomenduje u dziewcząt i młodych kobiet metody antykoncepcji hormonalnej ze względu na wysoką skuteczność antykoncepcyjną. Według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego idealna antykoncepcja powinna być przede wszystkim bezpieczna i skuteczna, a ponadto odwracalna i prosta w użyciu, łatwo dostępna oraz tania. Wybór właściwej metody powinien być indywidualnie dostosowany do potrzeb nastolatki i zależy od wielu czynników.

Badanie ma na celu zbadanie profilu bezpieczeństwa u małoletnich, w związku z antykoncepcją, tzn. chodzi o wykazanie, że tabletka antykoncepcyjna jest tak samo bezpieczna, jak u osób dorosłych oraz że może być stosowana przez nastoletnie dziewczęta.

Kwalifikacja do badania:
– wiek 15-17,
– miesiączkujące dziewczynki,
– wyrażenie świadomej zgody przez oboje opiekunów prawnych uczestnika badania.

Rekrutacja otwarta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: (do uzupełnienia przez rodziców):

Badanie kliniczne dla pacjentów z łuszczycą - rekrutacja zamknięta

Łuszczyca jest powszechną chorobą zapalną skóry dotykającą nawet 1 miliona osób w Polsce. 77% osób dotkniętych łuszczycą określa ją jako „problem” lub „poważny problem” wpływający negatywnie na jakość ich życia.

Wyróżniamy dwa główne typy łuszczycy:

  • łuszczyca typu I – dotyka osoby przed 40. rokiem życia,
  •  łuszczyca typu II – dotyka osoby między 50., a 70. rokiem życia.

Kwalifikacja do badania:
Pacjenci z rozpoznaną łuszczycą.

Rekrutacja zamknięta.
Jeśli zmaga się Pan/Pani z podobnym problemem, możliwe, że w przyszłości nasz ośrodek będzie prowadził badanie kliniczne w podobnym obszarze zachęcamy do kontaktu: badaniakliniczne@ginemedica.pl

Badanie kliniczne z COVID-19 - rekrutacja zamknięta

Choroba COVID-19 to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. COVID-19 jest chorobą zakaźną o podłożu wirusowym, która atakuje drogi oddechowe. Może objawiać się podobnie jak przeziębienie, ale w cięższych przypadkach wywołuje powikłania takie jak zapalenie płuc czy niewydolność oddechowa. Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji. Inne osoby jednak zachorują poważnie i będą wymagać pomocy medycznej.

Kwalifikacja do badania

  • Pacjenci z potwierdzonym testem na COVID-19,
  • Osoby niezaszczepione.

Rekrutacja zamknięta.
Jeśli zmaga się Pan/Pani z podobnym problemem, możliwe, że w przyszłości nasz ośrodek będzie prowadził badanie kliniczne w podobnym obszarze zachęcamy do kontaktu: badaniakliniczne@ginemedica.pl