Image

Problem deficytu uwagi, ruchliwości i impulsywności dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Co istotne, obecnie dostępne są odpowiednie i efektywne metody diagnozowania oraz leczenia ADHD u osób w każdym wieku.

Diagnostyka dorosłych obejmuje jedno spotkanie u psychologa- przeprowadzenie testu diagnostycznego DIVA (ok. 1,5h).

Diagnostyka dzieci obejmuje pakiet 4 spotkań u psychologa:

  • podstawowy wywiad diagnostyczny (ok. 1,5h) - spotkanie z psychologiem przeprowadzane jest wyłącznie z rodzicami bez udziału dziecka; na podstawie uzyskanych informacji psycholog ustala dalszy przebieg diagnozy
  • obserwacja psychologiczna dziecka (ok. 1h) - w spotkaniu bierze udział dziecko oraz rodzice; polega ono na zabawie i/lub rozmowie z synem lub córką
  • przeprowadzenie testu diagnostycznego Conners 3 (ok. 1h)
  • przekazanie i omówienie wyników (ok. 1h)

Lekarze


Cennik

Konsultacje

Konsultacja psychiatryczna250 zł
Konsultacja psychiatryczna - pierwszorazowa
dr Rafał Więcko, dr Natalia Bekisz, dr Ewa Tylko; kolejne wizyty w standardowej cenie
270 zł
Konsultacja psychiatryczna - pierwszorazowa
dr Filip Stramecki; kolejne wizyty w standardowej cenie
400 zł
Konsultacja psychiatryczna profesorska
prof. Błażej Misiak
320 zł
Diagnostyka ADHD dorosłych
wykonuje psycholog; przeprowadzany jest wywiad przy wykorzystaniu narzędzia DIVA
350 zł
PAKIET: Diagnostyka ADHD dzieci
wykonuje psycholog mgr Joanna Niedzielska i mgr Paulina Sopata; W skład pakietu wchodzą 4 wizyty: podstawowy wywiad diagnostyczny (ok. 1,5h) - spotkanie z psychologiem przeprowadzane jest wyłącznie z rodzicami bez udziału dziecka. Na podstawie uzyskanych informacji psycholog ustala dalszy przebieg diagnozy; Obserwacja psychologiczna dziecka (ok. 1h) - w spotkaniu bierze udział dziecko oraz rodzice. Polega ono na zabawie i/lub rozmowie z synem lub córką; Przeprowadzenie testu diagnostycznego Conners 3 (ok. 1h); Przekazanie i omówienie wyników ok. 1h; Zaleca się umówienie od razu wszystkich wizyt - każda jest oznaczona w systemie w łatwy do rozróżnienia sposób
1500 zł
PAKIET: Badanie rozwoju i inteligencji IDS-2
wykonuje psycholog
750 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży po diagnostyce ADHD / ADOS
mgr Joanna Niedzielska
170 zł

Warsztaty

Kwalifikacja do warsztatów ADHD150 zł
Warsztaty dla osób z diagnozą ADHD
cykl 8 spotkań po około 1,5h dla osób dorosłych, mgr Marcelina Kopczewska, wymagana jest diagnoza ADHD i wypełnienie ankiety kwalifikującej; zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub w wiadomości mailowej
800 zł

Inne języki

Diagnostyka ADHD dorosłych w języku angielskim
Adult ADHD diagnosis in English
450 zł
Konsultacja psychiatryczna w języku angielskim280 zł
Konsultacja psychiatryczna w języku angielskim prof. Błażej Misiak
consultation in English
350 zł
Konsultacja psychiatryczna w języku angielskim/hiszpańskim dr Filip Stramecki - pierwszorazowa
consultation in English - first time | consulta en español - primera visita
450 zł
Konsultacja psychiatryczna w języku angielskim/hiszpańskim dr Filip Stramecki - kontynuacja
consultation in English - next visit | consulta en español - próxima visita
320 zł

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są objawy ADHD u dorosłych?

Deficyt uwagi u dorosłych przejawia się jako nadmierna jej rozpraszalność, trudności z właściwą organizacją aktywności, tendencja do spóźniania się. Inne cechy, to skłonność do nudzenia się, potrzeba ciągłych zmian oraz trudności w podejmowaniu decyzji. Dorosłych z ADHD cechuje też chwiejność nastroju i nagłe wybuchy złości. Objawy te skutkują częstymi zmianami pracy (z dużym ryzykiem jej utraty) i niestabilnością związków międzyludzkich. Osoby cierpiące na to zaburzenie zwykle nie wykorzystują w pełni swoich możliwości, a ich relacje z bliskimi są utrudnione – na przykład z powodu niezdolności do słuchania partnera z uwagą, szybkiego i częstego denerwowania się oraz przerywania rozmów. Osoby z wysokim ilorazem inteligencji i wysokim statusem socjoekonomicznym mogą sobie radzić lepiej, a to z powodu dysponowania lepszymi strategiami kompensującymi.

Jak wygląda program warsztatów dla osób z diagnozą ADHD?

Warsztaty obejmują 8 spotkań:

1. Wprowadzenie do ADHD.
2. Nadruchliwość i impulsywność.
3. Koncentracja oraz organizacja.
4. Emocje, samoregulacja i relacje.
5. Rola stylu życia i zasobów.
6. Rozwijanie elastyczności psychologicznej.
7. Skuteczne radzenie sobie z codziennością.
8. Podsumowanie i plan na przyszłość.