lek. Wojciech Czernaś | ADHD i Psychiatra

Podwale 83/9

Postać przedstawiająca lekarza Wojciecha Czernasia

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista Psychiatrii

Doświadczenie: Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał będąc aktywnym psychiatrą. Obecnie jest Ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego Dziennego i Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób doświadczonych traumą we Wrocławiu. Ponadto bierze udział w badaniach klinicznych w Ginemedica, w tym też jako główny badacz. Wcześniej przyjmował m. in. w Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień. Był biegłym sądowym, wykładowcą w Państwowym Uniwersytecie im. Stanisława Staszica w Pile i rozwijał się w działalności komercyjnej. Trzynaście lat pełnił funkcje kierownicze w Oddziale Psychiatrycznym w Złotowie, w tym 5 lat jako Lekarz Kierujący i prawie dwa lata jako Kierownik ministerialnego programu Centrów Zdrowia Psychicznego.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem następujących chorób:

 • Zaburzenia nastroju – depresje, choroba afektywna dwubiegunowe
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) u dorosłych
 • Zaburzenia lękowe – tzw. „nerwice”
 • Zespół stresu pourazowego i zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, tzw. „nerwica natręctw”
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • Zespoły otępienne – ch. Alzheimera, demencja naczyniowa,
 • Uporczywa bezsenność
 • Uzależnienia – alkohol, narkotyki, leki, substancje nieuzależniające,
 • Zaburzenia somatyzacyjne – częste dolegliwości bólowe i inne, nieuzasadnione stanem somatycznym
 • Zaburzenia odżywania – anoreksja i bulimia,
 • Zaburzenia seksualne

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Jest współautorem pracy pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Jaracza mającej publikacje w międzynarodowym piśmiennictwie naukowym. Bierze udział w badaniach klinicznym, w tym jako główny badacz w Ginemedica. Cały czas rozwija swoją wiedzę aktywnie uczestnicząc w wielu konferencjach (w tym międzynarodowych) i spotkaniach naukowych. Posiada również certyfikat leczenia otyłości.

Inne: Gwarantuje przyjazną atmosferę dla wszystkich w kryzysie psychicznym.