mgr Paula Długosz | Diagnosta ADHD, Psycholog, i Psychoterapeuta

Biskupia 6B

Postać przedstawiająca magister Paulę Długosz

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Integracyjny.

Specjalizacja: Psycholog kliniczny oraz psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Doświadczenie: Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością w psychologii klinicznej. Od 2022r. uczestniczy w akredytowanym kursie psychoterapeutycznym we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii w nurcie integracyjnym – systemowo-ericksonowskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy terapeutycznej i diagnostycznej z dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą w placówkach terapeutycznych oraz oświatowych: na oddziale zamkniętym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w Ośrodku Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w Fundacji „Opieka i Troska” oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Specjalizuje się w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Jest również doświadczonym diagnostą w zakresie ADHD i spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje podejście integrujące różne nurty: terapię koherencji, systemowy, erickosonowski, poznawczo-behawioralny – w zależności od potrzeb i celów klienta. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi z trudnościami, takimi jak zaburzenia nastroju, emocjonalne, lękowe, adaptacyjne, kryzysem tożsamości oraz sytuacjami traumatycznymi. Prowadzi również sesje psychoedukacyjne i wsparciowe dla rodziców.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: W międzyczasie stale rozwija swoje kompetencje doszkalając się na różnorodnych kursach, m. in. terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii koherencji, którą z powodzeniem wykorzystuje w swojej pracy terapeutycznej z pacjentami nad nieadaptacyjnymi schematami zachowań.