mgr Marcelina Kopczewska

mgr Marcelina Kopczewska

trener umiejętności społecznych
  • język polski

Specjalizacja: Psycholog, trener umiejętności społecznych.

Doświadczenie: Z wykształcenia jest pracownikiem socjalnym, socjologiem. Nieustannie rozwija swoje kompetencje – obecnie kontynuuje studia na kierunku psychologia, w najbliższym czasie rozpoczyna akredytowane szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest również trenerem umiejętności społecznych, dyplomowanym coachem oraz profilaktykiem uzależnień. Ukończyłam także studia podyplomowe na SWPS z zakresu Job-Coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe.

Prowadzi grupę rozwoju osobistego dla kobiet oraz mieszaną grupę rozwijania kompetencji społecznych, warsztaty dot. pewności siebie i rozwijania kompetencji miękkich dla osób dorosłych, grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży (w tym dla dzieci ze szczególnymi potrzebami i Głuchych). Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, osobami w kryzysie. Prowadzi także sesje indywidualne i coachingowe.

Leczenie: W swojej pracy korzysta z różnych technik i metod psychoterapeutycznych. Bliskie jej sercu są tematy równościowe, wsparcie kobiet w realizacji ich celów życiowych, oraz ról społecznych.

Szkolenia: Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty dla podmiotów publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Inne: Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.