lek. Daniel Dominik

lek. Daniel Dominik

psychiatra
  • język polski

Specjalizacja: W trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Doświadczenie: Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, lekarz psychiatra w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Szkolenia i prace naukowe: Oprócz doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami kładzie nacisk na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, również poprzez udział w konferencjach i kursach szkoleniowych.

Inne: W kontakcie terapeutycznym skupiony przede wszystkim na kwestii jak najlepszego wzajemnego zrozumienia, atmosferze szczerości i otwartości oraz takim doborze terapii, by była ona zarówno skuteczna, jak i dobrze tolerowana.