prof. dr hab. n. med. Błażej Misiak | ADHD i Psychiatra

Podwale 83/4

Postać przedstawiająca profesora habilitowanego nauk medycznych Błażeja Misiaka

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista psychiatrii, profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Doświadczenie: W 2015 r. obronił pracę doktorską, w 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2021 r. tytuł naukowy profesora. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w oddziałach stacjonarnych i dziennych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, szpitala w Ostrowie Wielkopolskim oraz 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, a także poradni zdrowia psychicznego.

Obecnie pracuje także w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie jest Kierownikiem Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych i naukowo zajmuję się biologicznymi uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych. W 2019 r. został powołany w skład Rady Młodych Ekspertów ds. psychiatrii przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Przyjmuje osoby dorosłe na konsultacje psychiatryczne.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Jest autorem licznych publikacji z zakresu psychiatrii. Wyniki swoich badań prezentował na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Członkostwo: Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Neuropsychofarmakologii (ECNP). Jest również członkiem rady redakcyjnej czasopism Psychoneuroendocrinology, Frontiers in Cellular Neuroscience, Revista de Psiquiatria y Salud Mental i Journal of Applied Genetics oraz pełni funkcję redaktora prowadzącego w czasopiśmie Frontiers in Psychiatry. Wielokrotnie recenzował publikacje dla prestiżowych czasopism z zakresu psychiatrii, takich jak American Journal of Psychiatry, Lancet Psychiatry, Schizophrenia Bulletin, Schizophrenia Research, czy Psychiatry Research.

Inne: Był dwukrotnie laureatem stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, plebiscytu Supertalenty w Medycynie, Nagród Naukowych Polityki oraz nagrody ECNP i Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP) dla młodych naukowców.

Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim.