lek. Rafał Więcko | ADHD i Psychiatra

Podwale 83/21

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista psychiatrii.

Doświadczenie: Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1999 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego był związany ze Szpitalem Psychiatrycznym we Wrocławiu. Pracował też w poradniach zdrowia psychicznego na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskał w 2007 roku. W latach 2007-2008 pełnił obowiązki ordynatora dziennego oddziału psychiatrycznego w Mikoszowie. Od 2008 do 2021 roku pracował jako lekarz psychiatra w Wielkiej Brytanii. Od 2012 do 2021 roku kierował oddziałami psychiatrycznymi oraz zespołami intensywnego leczenia środowiskowego w Anglii i w Walii. W tym okresie zajmował się też szkoleniem lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii. W 2018 roku był nominowany do nagrody trenera roku w dziedzinie psychiatrii na terenie południowo-zachodniej Anglii.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Zajmuje się leczeniem osób cierpiących z powodu zaburzeń nastroju, nerwic i zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego, ADHD, zaburzeń dysocjacyjnych, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń snu oraz innych chorób i zaburzeń psychicznych.

Główne obszary zainteresowań: Integracja leczenia farmakologicznego, psychoterapii i innych oddziaływań niefarmakologicznych, w oparciu o najbardziej aktualne odkrycia z dziedziny neurobiologii oraz o osiągnięcia psychologii humanistycznej.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu psychofarmakoterapii a także psychoterapii humanistycznej, poznawczo-behawioralnej oraz Compassion-Focused Therapy (CFT). 

Inne: Jest uważnym słuchaczem. Kieruje się empatią, dążeniem do całościowego zrozumienia trudności pacjenta i potrzebą osiągnięcia terapeutycznego porozumienia.

Konsultacje prowadzi w języku polskim i angielskim.