dr n. med. Filip Stramecki | ADHD i Psychiatra

Podwale 83/21

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista psychiatrii.

Doświadczenie: Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2022 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę pt. „Rola polimorfizmu genu FKBP5 w rozwoju doświadczeń podobnych do objawów psychotycznych w wyniku traumatycznych wydarzeń życiowych”. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Najczęściej zajmuje się zaburzeniami psychicznymi, takimi jak ADHD u osób dorosłych, zaburzenia lękowe i depresyjne, ostra reakcja na stres, pierwsze epizody psychotyczne czy schizofrenia.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Prowadził zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego z zakresu psychiatrii, realizuje badania naukowe, uczestniczy w licznych projektach badawczych oraz pisze artykuły naukowe. Bierze czynny udział w konferencjach i warsztatach krajowych oraz zagranicznych, stale poszerzając swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz World Federation of ADHD,

Inne: W pracy z pacjentami jest osobą dokładną, cierpliwą i otwartą. Skupia się na wielu aspektach życia pacjenta, nie ograniczając się jedynie do stosowania farmakoterapii. Zwraca uwagę na to, aby leczenie farmakologiczne było nie tylko skuteczne, ale też dobrze tolerowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb i życia pacjentów. Stara się zawsze wytłumaczyć na czym polega dany problem oraz przedstawić wiele możliwych rozwiązań, dążących do poprawy jakości życia pacjenta. Chętnie współpracuje z pacjentami LGBTQIA, co pozwala im poczuć się komfortowo podczas konsultacji i uniknąć dodatkowego stresu związanego z obawą przed mówieniem o swojej orientacji czy tożsamości seksualnej. „