mgr Weronika Przystaj | Diagnosta ADHD, Psycholog, i Psychoterapeuta

Sienkiewicza 28B/1

Postać przedstawiająca magister Weronikę Przystaj

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Poznawczo-behawioralny.

Specjalizacja: Psycholog oraz psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Doświadczenie: Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna ukończyła na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Absolwentka kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. Obecnie pracuje jako psycholog w Szpitalu Ortopedyczno– Rehabilitacyjnym Vratislavia Medica we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Prowadzi psychoterapię oraz diagnostykę ADHD u osób dorosłych. Posiada niezbędne kompetencje do prowadzenia diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych osób po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego w wyniku: udaru mózgu, chorób neurodegeneracyjnych, wypadków komunikacyjnych.

Szkolenia i prace naukowe

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Inne: Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.