mgr Justyna Janicka | Diagnosta ADHD, Psycholog, i Psychoterapeuta

Sienkiewicza 28B/1Biskupia 6B

Postać przedstawiająca magister Justynę Janicką

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Psychodynamiczny.

Specjalizacja: Psycholog oraz psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię oraz diagnostykę ADHD u osób dorosłych. Posiada niezbędne kompetencje do prowadzenia diagnozy za pomocą testu DIVA-5.

Doświadczenie: Jest dyplomowanym psychoterapeutą oraz mgr psychologii. Kształciła się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe z psychologii oraz psychoterapii zdobywała w licznych placówkach publicznych, tj. Oddział Leczenia Nerwic oraz Oddział III Dzienny w DCZP we Wrocławiu; Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny Kliniki Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu; Oddział Dzienny Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu; Poradnia Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Wykonuje diagnostykę ADHD osób dorosłych wykorzystując narzędzie DIVA-5. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuje z pacjentami:

 • z przewlekle obniżonym nastrojem,
 • z problemami w tworzeniu, jak i utrzymywaniu związków/relacji,
 • którzy nie mogą realizować się w życiu zawodowym oraz takimi, którzy mają trudności z podęciem dorosłych ról życiowych,
 • dla których życie wydaje się być powierzchowne i pozbawione sensu,
 • przeżywającymi życiowy kryzys,
 • u których utrzymują się nieznanego pochodzenia dolegliwości fizyczne,
 • z uogólnionym, jak i specyficznym lękiem,
 • mającymi problemy ze snem,
 • z depresją,
 • z dolegliwościami psychosomatycznymi,
 • z zaburzeniami osobowości,
 • mierzącymi się z natrętnymi myślami i kompulsywnymi zachowaniami,
 • doznającymi problemów natury seksualnej (np. niemożność podjęcia współżycia, brak zdolności doświadczania przyjemności)
 • jak również do osób z innymi trudnościami/problemami, którymi warto byłoby się przyjrzeć w zaciszu gabinetu.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Nieustannie podnosi poziom swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w superwizjach, szkoleniach specjalistycznych i konferencjach naukowych.

Inne: W swojej pracy buduje relacje oparte na zaufaniu, otwartości i szacunku dla drugiego człowieka, kierując się przy tym etyką zawodową.