mgr Anna Szwarc | Diagnosta ADHD, Psycholog, i Psychoterapeuta

Sienkiewicza 28B/1

Specjalizacja w leczeniu: ADHD u dorosłych kryzys życiowy niska samoocena zaburzenia emocjonalne zaburzenia nastroju
Lekarz prowadzi leczenie w językach: Polski PL
Dostępne formy wizyt: stacjonarnie stajonarnie

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach.

Specjalizacja: Psycholog.

Doświadczenie: Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim (studia jednolite magisterskie). Doświadczenie w pracy z klientem zdobywała koordynując projekt mający na celu aktywizację osób doświadczających kryzysu psychicznego, realizując konsultacje indywidualne, warsztaty psychologiczne i prowadząc psychoedukację między innymi w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A”, w Klubie Integracji Społecznej, Szkołach czy Dziennym Domu Pomocy.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Pracuje z osobami dorosłymi. Głównym podejściem jakie wykorzystuje w swojej pracy jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, skupiające się na potrzebach, celach i możliwościach klienta. Pomaga klientom zwiększyć świadomość swoich emocji i poprawić możliwości ich regulacji oraz budować poczucie własnej wartości.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Stale inwestuje w swój rozwój biorąc udział w szkoleniach i kursach poszerzających perspektywę oraz wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej. Ukończyła roczne Studium Terapii Rodzin, realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz podstawowy Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kurs Trenera Umiejętności Społecznych, a także szkolenia o tematyce pomocy osobom w kryzysie suicydalnym, pracy z osobami w kryzysie bezdomności czy metody Otwartego Dialogu.

Inne: W pracy z klientem skupia się na zasobach i potrzebach klienta. Swoją pracę opiera na autentycznej relacji z klientem, empatii, zaufaniu i wierze, że w każdym znajduje się potencjał możliwy do wykorzystania. Wspólnie z klientem pracuje nad budowaniem samooceny i poszukiwaniu indywidualnego rozwiązania problemu.