Badania prenatalne

W trosce o przyszłe mamy specjaliści ginekologii i położnictwa wykonują nieinwazyjne ultrasonograficzne badania prenatalne I, II i III trymestru. Aby zapewnić naszym pacjentkom stały monitoring rozwoju dziecka, oferujemy konsultacje z zakresu diagnostyki prenatalnej płodu. Nasi lekarze pracują na certyfikowanym sprzęcie do obrazowania, który pozwala na wykonanie zdjęć 3D w dużej rozdzielczości. Oprócz diagnostyki obrazowej oferujemy także diagnostykę inwazyjną oraz badania genetyczne DNA płodowego.

 • USG I trymestru między 11. a 13. tygodniem ciąży
 • USG II trymestru (połówkowe) między 18. a 22. tygodniem ciąży
 • USG III trymestru między 28. a 32. tygodniem ciąży
 • badania biochemiczne krwi matki - białko PAPP-A i B-HCG
 • amniopunkcja
 • biopsja kosmówki
 • badanie genetyczne DNA płodowego w teście NIFTY
 • badanie genetyczne DNA płodowego w teście Panorama

Program Badań Prenatalnych NFZ

Centrum Medyczne Ginemedica posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację Programu Badań Prenatalnych. W ramach Programu oferujemy pacjentkom następujące świadczenia:

 • USG I trymestru w 11.-13. tygodniu ciąży
 • USG II trymestru w 18.-22. tygodniu ciąży
 • badania biochemiczne krwi matki - białko PAPP-A i B-HCG
 • amniopunkcja
 • biopsja kosmówki

Aby skorzystać ze świadczeń objętych Programem należy posiadać skierowanie do Programu Badań Prenatalnych od lekarza ginekologa, z zaznaczoną jedną z 5 przyczyn skierowania do Programu:

 • ukończony 35. rok życia
 • w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka
 • lekarz stwierdził strukturalne aberracje chromosomowe u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • lekarz stwierdził znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikowo
 • w czasie ciąży wynik badania USG lub badań biochemicznych jest nieprawidłowy - może wskazywać na wadę płodu

Lekarze


Cennik

USG prenatalne

Test zintegrowany I-go trymestru wg FMF (Fetal Medicine Foundation) obejmujący badanie USG I-go trymestru oraz badanie PAPPA i bHCG
badanie z krwi należy wykonać 4-5 dni przed USG I trymestru
650 zł
Test zintegrowany I-go trymestru wg FMF (Fetal Medicine Foundation)
dla pacjentek które nie prowadzą ciąży w Ginemedica
700 zł
Badanie z krwi PAPPA+bHCG
na urządzeniu Kryptor albo Delfia; należy wykonać 4-5 dni przed USG I trymestru
250 zł
USG prenatalne I / II / III trymestru400 zł
USG prenatalne I / II / III trymestru
dr n.med. Karol Bielasik
460 zł
USG prenatalne I / II / III trymestru dla pacjentek nie prowadzących ciąży w Ginemedica450 zł
USG prenatalne I / II / III trymestru dla pacjentek nie prowadzących ciąży w Ginemedica
dr n.med. Karol Bielasik
490 zł
USG prenatalne I / II / III trymestru dla pacjentek nie prowadzących ciąży w Ginemedica - ciąża bliźniacza
dr n.med. Karol Bielasik
550 zł
UWAGA! Dopłata do badania w ciąży mnogiej do I trymestru , II trymestru, III trymestru150 zł
Echo serca płodu
dr Elżbieta Kukawczyńska
350 zł
Echo serca płodu - ciąża bliźniacza
dr Elżbieta Kukawczyńska
450 zł
Echo serca płodu
dr n.med. Karol Bielasik
460 zł
Echo serca płodu - ciąża bliźniacza
dr n.med. Karol Bielasik
700 zł
Echo serca płodu dla pacjentek prowadzących ciążę poza Ginemedica
dr n.med. Karol Bielasik
550 zł
Echo serca płodu dla pacjentek prowadzących ciążę poza Ginemedica- ciąża bliźniacza
dr n.med. Karol Bielasik
700 zł

Badania genetyczne

Test NIFTY-pro2350 zł
Test PANORAMA – wersja podstawowa
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau
2400 zł
Test PANORAMA – wersja rozszerzona
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, Zespół diGeorga 22q11.2
2700 zł
Test PANORAMA – wersja max
obejmuje badania w kierunku: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, Zespół diGeorga 22q11.2, Zespół Angelmana, Zespół Prader Willego, Zespół kociego krzyku, Zespół delecji 1p36, zespół Klinefertera, Zespół Turnera, Zespół XXX, Triploidia
3200 zł
Veracity - 13, 18, 21
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau
2300 zł
Veracity - 13, 18, 21, obecność chromosomów płci
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau + płeć
2400 zł
Veracity - 13, 18, 21, obecność i aneuploidie chromosomów płci
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, płeć, występowanie niewłaściwej liczby chromosomów płci X lub Y
2500 zł
Veracity - 13, 18, 21, obecność chromosomów płci, mikrodelecje
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, płeć, zaburzenia chromosomowe bardzo niewielkich rozmiarów
2800 zł
Veragene3600 zł
Harmony - wersja podstawowa
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau
2100 zł
Harmony- wersja max
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, Zespół diGeorga 22q11.2, płe
2350 zł
Test NACE - wersja podstawowa
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau
2100 zł
Test NACE - wersja rozszerzona
obejmuje badania: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, autosomy i mikrodelecje
3200 zł
Amniopunkcja1200 zł

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy wykonać badania prenatalne I/II/III trymestru?

Ultrasonograficzne badania prenatalne są wykonywane w precyzyjnie określonych tygodniach ciąży:
I trymestr 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży
II trymestr 18+0 a 22+6 tygodniem ciąży
III trymestr 28+0 a 32+6 tygodniem ciąży

Ma to związek z rozwojem poszczególnych układów u dziecka. Lekarz wykonuje szczegółowe pomiary malucha, aby sprawdzić czy rozwija się prawidłowo i nie ma powodów do niepokoju. Badania te wykonują lekarze specjalnie do tego przeszkoleni, posiadający certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation).

Czy można wykonać badania prenatalne z krwi?

Oczywiście! Fachowo określa się je badaniami wolnego DNA płodowego we krwi matki. Skąd w Waszej krwi DNA dziecka? Z komórek łożyska! Łożysko jest wspólne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Około 10% materiału genetycznego we krwi stanowi materiał genetyczny malucha. Pozwala to na przeprowadzenie analiz określających ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka.

Badanie to jest w zupełności bezpieczne dla płodu. Od matki pobierana jest próbka krwi, tak samo jak do innych badań diagnostycznych, np. morfologii.
Dostępne testy to Nifty-pro, Panorama oraz Sanco.

Czym jest amniopunkcja? Kiedy powinnam ją zrobić?

Amniopunkcja to inwazyjne badanie prenatalne. Lekarz nakłuwa brzuch, aby pobrać próbkę płynu owodniowego, w którym znajduje się dziecko. Dlaczego? Skóra dziecka łuszczy się, tak samo jak nasza skóra. W płynie owodniowym znajdują się tysiące komórek naskórka malucha, które zawierają wyłącznie jego materiał genetyczny. Dzięki temu można przeprowadzić badanie genetyczne określające kariotyp. Obecna technologia pozwala nie tylko na sprawdzenie liczby chromosomów (prawidłowo 46,XY lub 46,XX), ale także ich budowy. Innymi słowy, amniopunkcja pozwala na stwierdzenie występowania wad genetycznych płodu.

Wskazaniem do wykonania amniopunkcji jest przede wszystkim nieprawidłowe USG I trymestru lub wysokie ryzyko wystąpienia wad genetycznych określone w testach wolnego DNA płodowego we krwi matki.

Czego potrzebuję, aby skorzystać z Programu Badań Prenatalnych?

Skierowania od lekarza ginekologa, z zaznaczeniem 1 z 5 przyczyn wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia:

 • wiek powyżej 35. roku życia
 • wystąpienie wady genetycznej płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży
 • występowanie wady genetycznej u ciężarnej lub ojca dziecka
 • nieprawidłowy wynik badań biochemicznych lub ultra-sonograficznych
 • zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą genetyczną
Co wchodzi w skład Programu Badań Prenatalnych?

W ramach programu oferujemy Wam badania biochemiczne (PAPP-A i B-HCG), USG I trymestru, USG połówkowe, amniopunkcję lub biopsję kosmówki.

Jak skuteczny jest test Harmony, Nifty i Panorama?

Testy Harmony, Nifty i Harmony to niezwykle skuteczne narzędzia diagnostyczne. Badania prenatalne tego typu wykrywają ponad 99 % przypadków trisomii u płodu, a odsetek wyników fałszywie dodatnich wynosi zaledwie 0,1 %. Inne badania przesiewowe, takie jak testy z surowicy i badanie USG to również badania nieinwazyjne, jednak odsetek wyników fałszywie dodatnich wynosi w ich przypadku aż do 5%, a odsetek braku nierozpoznania przypadków trisomii chromosomu 21 wynosi do 30%. Na podstawie takich testów można fałszywie stwierdzić występowanie trisomii u płodu, kiedy faktycznie wynik jest negatywny (fałszywie dodatni), lub przeciwnie – testy mogą fałszywie wskazywać na wynik ujemny badania pod kątem trisomii u płodu, kiedy faktycznie jest on dodatni (fałszywie ujemny). Badania diagnostyczne, takie jak punkcja owodni lub biopsja kosmówki (CVS), wykazują się bardzo wysoką czułością wykrywania trisomii płodu, niemniej są to badania inwazyjne i mogą grozić utratą płodu.

Jakich informacji może dostarczyć mi i lekarzowi test prenatalny Harmony, Nifty i Panorama?

Badania prenatalne Nifty, Harmony i Panorama określają ryzyko wystąpienia twz. trisomii u płodu, na podstawie pomiaru względnej liczby chromosomów we krwi matki. Badanie ocenia ryzyko wystąpienia u płodu trisomii 21, 18 i 13 (wyjaśnienie poniżej), jednak nie wyklucza wszystkich nieprawidłowości.

Trisomia 21 powoduje zespół Downa, który wiąże się z upośledzeniem umysłowym o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, może również prowadzić do problemów z układem trawiennym i wrodzonych wad serca. Szacuje się, że zespół Downa występuje w przypadku 1 na 740 urodzeń.

Trisomia 18 spowodowana jest występowaniem dodatkowej kopii chromosomu 18. Zaburzenie odpowiada za zespół Edwardsa i wiąże się z wysokim ryzykiem poronienia. U niemowląt urodzonych z zespołem Edwardsa mogą występować różne schorzenia oraz ograniczona, skrócona długość życia. Szacuje się, że zespół Edwardsa występuje w przypadku 1 na 5000 urodzeń.

Trisomia 13 spowodowana jest występowaniem dodatkowej kopii chromosomu 13. Zaburzenie to odpowiada za zespół Pataua, który wiąże się z wysokim ryzykiem poronienia.