mgr Adrianna Potocka-Graczyk

mgr Adrianna Potocka-Graczyk

psycholog
  • język polski

Nurt: Gestalt.

Specjalizacja: Psycholog.

Doświadczenie: Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła trzyletnią szkołę z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała w wielu placówkach terapeutycznych na terenie Wrocławia, m.in. na Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego w Wojskowym Szpitalu Klinicznym, w Dolnośląskim Centrum Onkologii, we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim, a także w Przedszkolu Terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Leczenie: Udziela wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, zajmuje się badaniem i rehabilitacją funkcji poznawczych oraz diagnostyką ADHD. W swojej pracy terapeutycznej czerpie z podejścia Gestalt.