mgr Małgorzata Przyk | Psychoterapeuta

Biskupia 6B

Specjalizacja w leczeniu: kryzys emocjonalny kryzys życiowy niska samoocena zaburzenia emocjonalne zaburzenia relacji
Lekarz prowadzi leczenie w językach: Polski PL
Dostępne formy wizyt: stacjonarnie stajonarnie
Postać przedstawiająca magister Małgorzatę Przyk

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Psychodynamiczny:

Specjalizacja: Psychoterapeuta w trakcie ubiegania się o certyfikat w nurcie psychodynamicznym.

Doświadczenie: Stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa doświadczenie z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, uczestnicząc w 4-letnim podyplomowym szkoleniu rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła staż kliniczny na II Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Udziela pomocy osobom dorosłym doświadczającymi trudności w nawiązywaniu relacji, jak i z powodu bycia w konfliktowych związkach międzyludzkich. Udziela pomocy w także zakresie zaburzeń osobowości, rozumianych jako wzór zachowania i doświadczenia wewnętrznego, który mimo racjonalnych przesłanek, aby „nie popełniać tego samego błędu”, często bywa powielany w relacji z innymi osobami lub w innych sferach życiowych. Pracuje również z osobami borykającymi się z niskim poczuciem własnej wartości, brakiem pewności siebie, odczuwającymi pustkę i obniżoną satysfakcję z życia i pracy.

„Podczas pierwszych sesji poświęcamy czas na zgłębienie trudności, które skłoniły pacjenta do podjęcia terapii, oraz na zrozumienie jego funkcjonowania w różnych obszarach życia. Następnie razem ustalamy cele terapii oraz warunki naszej współpracy. W trakcie właściwej pracy terapeutycznej skupiamy się na odkrywaniu wewnętrznego świata pacjenta i jego konfliktów poprzez analizę swobodnych skojarzeń, które przywołuje na sesjach.”

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Uczestniczy w konferencjach i seminariach dotyczących pracy z pacjentami.

Członkostwo: Pracuje zgodnie z zasadami etyki obowiązującymi w stowarzyszeniu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej do którego należy, co oznacza również, że swoją prace poddaje superwizji. 

Inne: W relacji terapeutycznej prezentuje postawę neutralności, każdą osobę obdarza szacunkiem oraz postrzega w sposób indywidualny i nie podlegający ocenie. Proces terapeutyczny w nurcie psychodynamicznym rozumie jako relację dwóch osób w dialogu, w trakcie trwania sesji terapeutycznej.