mgr Marta Balasa-Wołowik

mgr Marta Balasa-Wołowik

psycholog, psychoterapeuta
  • język polski

NIE PRZYJMUJE W TYM MOMENCIE PACJENTÓW PIERWSZORAZOWYCH.

Nurt: Poznawczo-behawioralny.

Specjalizacja: Psycholog, w trakcie szkoły psychoterapii.

Doświadczenie: Ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu – specjalność kliniczna oraz Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów na DSW. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim całościowym, szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi, odbyła także wolontariat na oddziale dziennym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolu integracyjnym oraz udzielając konsultacji psychologicznych i psychoterapii.

Leczenie: Udziela konsultacji psychologicznych i psychoterapii osobom dorosłym oraz młodzieży. Pracuje z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, fobią, doświadczającymi kryzysu w życiu oraz rożnych trudności. Wspiera osoby doświadczające: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji.
W relacji terapeutycznej dba o stworzenie bezpiecznej i empatycznej przestrzeni, w której Pacjent może dzielić się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Kieruje się indywidualnym podejściem oraz uważnością na drugiego człowieka.

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Inne: Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje.