mgr Marta Balasa-Wołowik | Psycholog i Psychoterapeuta

Sienkiewicza 28B/1

Postać przedstawiająca magister Martę Balasę-Wołowik

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Poznawczo-behawioralny.

Specjalizacja: Psycholog, w trakcie szkoły psychoterapii.

Doświadczenie: Ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu – specjalność kliniczna oraz Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów na DSW. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim całościowym, szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi, odbyła także wolontariat na oddziale dziennym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz staż kliniczny w Poradnie AMIE w Warszawie. Obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolu integracyjnym oraz udzielając konsultacji psychologicznych i psychoterapii.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Udziela konsultacji psychologicznych i psychoterapii osobom dorosłym oraz młodzieży (powyżej 15 roku życia). Pracuje z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, fobią, ADHD, doświadczającymi kryzysu w życiu oraz rożnych trudności. Wspiera osoby doświadczające: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji.

W relacji terapeutycznej dba o stworzenie bezpiecznej i empatycznej przestrzeni, w której Pacjent może dzielić się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Kieruje się indywidualnym podejściem oraz uważnością na drugiego człowieka.

Szkolenia i prace naukowe

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Szkolenia i prace naukowe: Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje.

Inne: Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.