mgr Agnieszka Szkudlarek | Psycholog

Podwale 83/9

Postać przedstawiająca magister Agnieszkę Szkudlarek

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Psycholog, interwent kryzysowy.

Doświadczenie: Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów odbywała praktyki na Oddziale Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 

Tuż po studiach odbyła staż i szkolenie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu. Jej doświadczenie to kilka lat pracy w interwencji kryzysowej, w ramach programów profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych przez Centrum Neuropsychiatrii Neuromed. Wsparcie to było adresowane dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (przemoc, uzależnienia, straty, śmierć, choroby, konflikty, problemy w relacjach, kryzysy w różnych sferach życia).

Ma także na koncie praktyki w szkole podstawowej oraz kilkuletnie doświadczenia w pracy z dziećmi w szkołach podstawowych, w przedziale wiekowym 6-10 lat. Głównie zajmowała się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jest także edukatorem rodzinnym. Współrealizowała program wzmacniania rodziny z dziećmi i ich opiekunami.

W ostatnim czasie zajmowała się wsparciem psychologicznym pracowników medycznych, doświadczających przede wszystkim problemu wypalenia zawodowego. Prowadziła psychoedukację i poradnictwo z zakresu psychologii zdrowia. Czyli w tematach takich jak: emocje i stres – radzenie sobie, wypalenie zawodowe, prozdrowotne style życia ( m.in. wpływ stanu fizycznego na stan psychiczny), skuteczna komunikacja.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Prowadzi konsultacje psychologiczne dzieci i dorosłych oraz interwencje kryzysowe.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Regularnie poszerza swoją wiedzę i się rozwija. Interesuje ją holistyczne spojrzenie na człowieka i jego zdrowie, dobrostan, ogólną kondycję. Ciekawi wpływ zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia, a także wpływ ogólnego stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne. W swoim podejściu do problemów odnosi się do wymiaru fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego danej osoby.