mgr Agnieszka Koj | Pedagog specjalny ADOS-2 i Psycholog

Sienkiewicza 28B/1

Specjalizacja w leczeniu: ADOS-2 spektrum autyzmu u dorosłych spektrum autyzmu u dzieci
Lekarz prowadzi leczenie w językach: Polski PL
Dostępne formy wizyt: online stacjonarnie online stajonarnie
Postać przedstawiająca magister Agnieszkę Koj

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Psycholog, psycholog transportu oraz pracy oraz pedagog specjalny.

Doświadczenie: Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, gdzie ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Wykształcenie psychologiczne ugruntowała w różnorodnych doświadczeniach zawodowych. Swoją teoretyczną wiedzę psychologiczną przekuwała w praktykę w licznych placówkach, w których miała możliwość praktykować i pracować. Aktualnie współpracuje z fundacją Krok po Kroku w Oławie, przedszkolem terapeutycznym IMAGO w Krzeptowie i Ośrodkiem Zdrowia w Oleśnie, gdzie pracuje z dziećmi oraz ich rodzinami.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Aktualnie zajmuje się pomocą dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami, także wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Jej celem jest poprawa jakości i komfortu życia całej rodzinie. W Centrum Ginemedica zajmuje się diagnozą i oceną objawów autyzmu z wykorzystanie testu ADOS-2.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Stale podnosi swoje kwalifikacje i pogłębia wiedzę poprzez udział w licznych konferencjach, wykładach i seminariach. Odbyła szkolenia podwyższające kompetencje zawodowe w zakresie pomocy psychologicznej i diagnozy klinicznej dzieci.