mgr Klaudia Sobczak | Psycholog i Psycholog dziecięcy

Sienkiewicza 28B/1

Postać przedstawiająca magister Klaudię Sobczak

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Poznawczo-behawioralny.

Specjalizacja: Psycholog.

Doświadczenie: Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność – psychologia kliniczna dzieci i młodzieży) oraz studia podyplomowe w zakresie Przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie w pracy zdobywała współprowadząc socjoterapię dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER– ego oraz pracując jako psycholog szkolny w szkołach podstawowych.

Aktualnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 74 we Wrocławiu, gdzie zajmuje się między innymi prowadzeniem: konsultacji dla uczniów oraz rodziców, grupowych i indywidualnych zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. Prowadzi również indywidualną terapię psychologiczną dla uczniów z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz trudnościami w regulacji emocji.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób między 14 a 30 r.ż. z trudnościami w regulacji emocji, zaburzeniami zachowania, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, doświadczającymi lęków oraz niskiego poczucia własnej wartości. Prowadzi poradnictwo psychologiczno–wychowawcze dla rodziców.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Regularnie inwestuje w szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego, diagnozy i technik psychoterapeutycznych. Od stycznia 2023 roku rozpoczyna czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Poznawczo – Behawioralnym.

Inne: Prowadząc konsultacje kieruje się przede wszystkim etyką zawodu psychologa, empatią, otwartością, wrażliwością oraz szacunkiem. W swojej pracy skupia się na nawiązaniu relacji, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Pomaga w zrozumieniu zachowań, odczuwanych emocji i wprowadzaniu zmian wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.