Image

W Centrum Medycznym Ginemedica dużą wagę przykładamy do diagnostyki i opieki psychologicznej zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Po konsultacjach z pedagogami i psychologami szkolnymi, powitaliśmy w naszym zespole specjalistów od diagnostyki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, w tym autyzmu. To zaburzenie często manifestuje się już w wieku dziecięcym, lecz dorośli także podejmują się diagnostyki.

Diagnostyka autyzmu opiera się na wykorzystaniu testu ADOS-2. Jest to badanie diagnostyczne pozwalające ocenić objawy autyzmu u pacjenta. Obserwacja ADOS-2 jest stosowana jako część procesu diagnozowania na całym świecie, uznaje się ją za złoty standard w tej dziedzinie. Obserwacja może być wykonywana cyklicznie, aby kontrolować postępy dziecka. Zazwyczaj cykl diagnostyczny wymaga 3-4 spotkań ze specjalistą.

Diagności


Cennik

Diagnostyka autyzmu

PAKIET: Diagnostyka autyzmu ADOS-2 u dzieci i dorosłych
wykonuje mgr Agnieszka Koj, mgr Monika Maćkowiak, mgr Joanna Niedzielska i mgr Paulina Haręzga; UWAGA! Wymagana wstępna konsultacja u psychiatry, który zdecyduje o konieczności diagnostyki. W skład pakietu wchodzą 2 spotkania z pedagogiem specjalnym, który przeprowadza diagnostykę ADOS-2 oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą w celu omówienia wyników i przedstawienia diagnozy. Zaleca się umówienie od razu wszystkich wizyt - każda jest oznaczona w systemie w łatwy do rozróżnienia sposób
1500 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży po diagnostyce ADHD / ADOS
mgr Joanna Niedzielska
170 zł

Trening Umiejętności Społecznych

Wizyta kwalifikacyjna
obowiązkowa
150 zł
Zajęcia dla Dzieci z Autyzmem (10-13 lat)
mgr Marcelina Kopaczewska, 40 min - 1h, płatne z góry; Te sesje zostały zaprojektowane z myślą o dzieciach z autyzmem, aby wspomóc ich rozwój społeczny. Poprzez strukturalne ćwiczenia i gry, uczestnicy będą uczyć się rozpoznawania emocji, inicjowania konwersacji oraz interpretacji gestów i wyrażeń twarzy. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pomoże dzieciom z autyzmem w stopniowym adaptowaniu się do sytuacji społecznych.
4 spotkania: 600 zł
Inne zajęciazakładka "konsultacje dzieci"

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ADOS-2?

ADOS-2 to protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest to narzędzie diagnostyczne pozwalające na rzetelną ocenę występujących zaburzeń rozwojowych dziecka, a także ocenę ich postępowania w czasie.

Jak wygląda diagnostyka zaburzeń spektrum autyzmu?

Diagnostyka zaburzeń spektrum autyzmu opiera się na przeprowadzeniu 3-4 spotkań z dzieckiem lub osobą dorosłą, podczas których przeprowadzana jest obserwacja z wykorzystaniem protokołu ADOS-2. Narzędzie to obejmuje zestaw prób prowokujących badaną osobę do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej obserwacji. Zestaw testów pozwala sprawdzić zachowania pacjenta pod kątem komunikacji i interakcji społecznych, zabawy i wyobraźni czy zachowań stereotypowych. W rękach specjalisty jest to złoty standard pozwalający na ocenę objawów autyzmu i ukierunkowanie dalszej terapii.

Jaki jest cel treningu umiejętności społecznych?

Celem zajęć jest zapewnienie wsparcia emocjonalnego i społecznego dla dzieci w kluczowym okresie ich rozwoju. Chcemy pomóc im w nawiązywaniu zdrowych relacji, zrozumieniu emocji oraz rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Zajęcia stanowią bezpieczne miejsce, gdzie dzieci mogą ćwiczyć interakcje społeczne w przyjaznym otoczeniu.