Diagnostyka autyzmu

Ikona diagnostyki spektrum autyzmu - biały zarys puzzla w środku którego znajduje się zarys serca. To wszystko na jasnoniebieskim tle.

W Centrum Medycznym Ginemedica dużą wagę przykładamy do diagnostyki i opieki psychologicznej zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Po konsultacjach z pedagogami i psychologami szkolnymi, powitaliśmy w naszym zespole specjalistów od diagnostyki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, w tym autyzmu. To zaburzenie często manifestuje się już w wieku dziecięcym, lecz dorośli także podejmują się diagnostyki.

Diagnostyka autyzmu opiera się na wykorzystaniu testu ADOS-2. Jest to badanie diagnostyczne pozwalające ocenić objawy autyzmu u pacjenta. Obserwacja ADOS-2 jest stosowana jako część procesu diagnozowania na całym świecie, uznaje się ją za złoty standard w tej dziedzinie. Obserwacja może być wykonywana cyklicznie, aby kontrolować postępy dziecka. Zazwyczaj cykl diagnostyczny wymaga 3-4 spotkań ze specjalistą.

Diagności

mgr AGNIESZKA KOJ
Pedagog specjalny ADOS-2, Psycholog, Psychoterapeuta
PolskiOnlineStacjonarnie
Leczenie: ADOS-2, spektrum autyzmu u dorosłych, spektrum autyzmu u dzieci
mgr MARTA KOZARYN
Diagnosta ADHD, Diagnosta ADOS-2, Logopeda, Psycholog, Psychoterapeuta
PolskiStacjonarnie
Leczenie: ADHD u dorosłych, ADHD u dzieci, ADOS-2, DIVA-5, kryzys emocjonalny, kryzys życiowy, spektrum autyzmu u dzieci, trudności szkolne, zaburzenia mowy, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia rozwojowe
Postać przedstawiająca magister Joannę Niedzielską
mgr JOANNA NIEDZIELSKA
Diagnosta ADHD, Diagnosta ADOS-2, Psycholog, Psychoterapeuta
PolskiStacjonarnie
Leczenie: ADHD u dorosłych, ADHD u dzieci, ADOS-2, DDA - dorosłe dzieci alkoholików, depresja, DIVA-5, nerwica, psychoza, schizofrenia, uzależnienie, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe

Cennik

Diagnostyka osób dorosłych

PAKIET: Diagnostyka autyzmu ADOS-2 u dorosłych
wykonuje mgr Agnieszka Koj, mgr Marta Kozaryn, mgr Joanna Niedzielska;
UWAGA! Wymagana wstępna konsultacja u psychiatry, który zdecyduje o konieczności diagnostyki. W skład pakietu wchodzą 2/3 spotkania z pedagogiem specjalnym, który przeprowadza diagnostykę ADOS-2 oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą w celu omówienia wyników i przedstawienia diagnozy. W przypadku diagnostyki dziecka – na pierwszą wizytę przychodzą sami rodzice. Zaleca się umówienie od razu wszystkich wizyt – każda jest oznaczona w systemie w łatwy do rozróżnienia sposób

1500 zł

Diagnostyka dzieci i młodzieży

PAKIET: Diagnostyka autyzmu ADOS-2 u dzieci i młodzieży
wykonuje mgr Agnieszka Koj, mgr Marta Kozaryn, mgr Joanna Niedzielska;
UWAGA! Wymagana wstępna konsultacja u psychiatry dziecięcego, który zdecyduje o konieczności diagnostyki. W skład pakietu wchodzą 2/3 spotkania z pedagogiem specjalnym, który przeprowadza diagnostykę ADOS-2 oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą w celu omówienia wyników i przedstawienia diagnozy. Zaleca się umówienie od razu wszystkich wizyt – każda jest oznaczona w systemie w łatwy do rozróżnienia sposób

1500 zł

PAKIET: Diagnostyka ADHD i spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży
mgr Joanna Niedzielska
UWAGA! Pakiet składa się z pięciu spotkań (cztery ze psychologiem, jedno z psychiatrą). Spotkania z psychologiem-diagnostą: Pierwsze – wywiad z rodzicami, drugie – badanie ADOS-2, trzecie – badanie Conners, czwarte – wizyta podsumowująca. Pakiet kończy się wizytą podsumowującą u psychiatry dziecięcego. Zaleca się umówienie od razu wszystkich wizyt – każda jest oznaczona w systemie w łatwy do rozróżnienia sposób

2500 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży po diagnostyce ADHD
mgr Joanna Niedzielska, mgr Angelika Paruch

200 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży po diagnostyce ADOS
mgr Joanna Niedzielska, mgr Angelika Paruch, mgr Oliwia Polok

200 zł

Czym jest ADOS-2?

ADOS-2 to protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest to narzędzie diagnostyczne pozwalające na rzetelną ocenę występujących zaburzeń rozwojowych dziecka, a także ocenę ich postępowania w czasie.

Jak wygląda diagnostyka zaburzeń spektrum autyzmu?

Diagnostyka zaburzeń spektrum autyzmu opiera się na przeprowadzeniu 3-4 spotkań z dzieckiem lub osobą dorosłą, podczas których przeprowadzana jest obserwacja z wykorzystaniem protokołu ADOS-2. Narzędzie to obejmuje zestaw prób prowokujących badaną osobę do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej obserwacji. Zestaw testów pozwala sprawdzić zachowania pacjenta pod kątem komunikacji i interakcji społecznych, zabawy i wyobraźni czy zachowań stereotypowych. W rękach specjalisty jest to złoty standard pozwalający na ocenę objawów autyzmu i ukierunkowanie dalszej terapii.