mgr Oliwia Polok | Diagnosta ADHD i Psycholog

online

Specjalizacja w leczeniu: DIVA-5 interwencja kryzysowa kryzys emocjonalny kryzys życiowy problemy wychowawcze spektrum autyzmu u dzieci trudności szkolne
Lekarz prowadzi leczenie w językach: Polski PL
Dostępne formy wizyt: online online
Postać przedstawiająca magister Oliwię Polok

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Psycholog, diagnosta ADHD/ ASD.

Doświadczenie: Ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach psychologię (2023) i Doradztwo Filozoficzne i Coaching. Studiowała kognitywistykę na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Jagiellońskim (Studiowała w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ).

Od 7 lat pracuje z dziećmi neuroróżnorodnymi, swoje doświadczenie zdobywała prowadząc warsztaty i indywidualne zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne. Odbywała również praktyki w Szkole Podstawowej i pracowała z dziećmi i młodzieżą podczas obozów wakacyjnych.

Doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami zdobywała w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku.

Jest związana z działalnością akademicką, współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim jako research assistant prowadząc badania w obszarze neuronauki. Chce kontynuować studia na poziomie szkoły doktorskiej w zakresie neuronauki, zajmując się neuróżnorodnością i metodami jej wspierania, zwłaszcza w zakresie wsparcia funkcji wykonawczych.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci (od 13 r.ż.), młodzieży i osób dorosłych. Wspiera osoby niepełnoletnie ze spektrum autyzmu. Wykonuje diagnostykę ADHD u osób dorosłych.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Tematyką neuroróżnorodności interesuje się parę lat, ukończyła dwa szkolenia z zakresu diagnostyki i terapii ADHD i ASD (“DIAGNOZA I TERAPIA ADHD U DZIECI ORAZ DOROSŁYCH”, “DIAGNOZA I TERAPIA W SPEKTRUM AUTYZMU” – szkolenia odbyły się w PUNKT WIDZENIA – Centrum Poznawczo-Behawioralne w Bielsku-Białej.

Uczestniczyła w kilku konferencjach naukowych, m.in.:

  • „Dokąd zmierza kognitywistyka? Czyli o przyszłości kognitywistyki z mistrzami kierunku” UMCS– aktywne uczestnictwo, referat: „Interfejs Mózg-Komputer (BCI) a możliwości wsparcia osób z ADHD”
  • Ogólnopolska Konferencja naukowo-metodyczna „Szkoła wobec wyzwań współczesności”. aktywne uczestnictwo: „Edukacja AI-nnowacja: czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje szkołę?”
  • NEURONUS, neuroscience forum, aktywne uczestnictwo: „Individual differences in procrastination: Neurophysiological and behavioral correlates of stimulus processing, response inhibition and error monitoring” oraz udział w sesji flashtalk z tym samym projektem
  • Młoda Psychologia, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, aktywne uczestnictwo: „Czy na pewno zrobię to jutro? Różnice indywidualne w prokrastynacji: Neurofizjologiczne i behawioralne korelaty przetwarzania bodźców, hamowania reakcji i monitorowania błędów„. Otrzymała nagrodę „Ikar Psychologii” za najlepszy projekt naukowy.

Inne: Prywatnie interesuje się alternatywnymi formami wsparcia i terapii, bliska jest jej idea holistycznego rozwoju człowieka. W związku ze swoim wykształceniem – rozwija się w zakresie doradztwa filozoficznego i filozofii, szczególnie interesuję się aspektem egzystencjalizmu i współczesnych wymiarów rozwoju duchowego. W psychologii bliska jest mi psychosomatyka i neuropsychologia (mam nadzieję, że w tej ostatniej wkrótce będę mogła się rozwijać akademicko).