mgr Beata Ziółkowska | Psycholog dziecięcy i Psychoterapeuta

Sienkiewicza 28B/1

Postać przedstawiająca magister Beatę Ziółkowską

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Poznawczo- behawioralny.

Specjalizacja: Psycholog dziecięcy.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i wieku szkolnym. W swojej pracy najczęściej podejmuje problemy związane z m.in. dysharmoniamii rozwojowymi, zaburzeniami snu, jedzenia, moczeniem nocnym, zanieczyszczaniem się, lękiem separacyjnym, zachowaniami opozycyjnymi, agresją, trudnościami wieku dojrzewania. Prowadzi terapię indywidualną krótkoterminową dziecka. Udziela konsultacji wychowawczych dla rodziców.

Szkolenia i prace naukowe

Inne: Dużo satysfakcji daje jej kontakt z rodzicami oraz wspieranie ich w pełnieniu ról rodzicielskich oraz towarzyszeniu im w budowaniu relacji rodzic-dziecko.