mgr Patrycja Legieć-Michalska | Psycholog i Psychoterapeuta

Sienkiewicza 28B/1

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Systemowy i Psychodynamiczny.

Specjalizacja: Psycholog Kliniczny, Psychoterapeuta i Psychoonkolog.

Doświadczenie: Ukończyła psychologie na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS we Wrocławiu (2009r.), 4-letni kurs Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (2013), studia podyplomowe z Psychoonkologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014), studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznym we Wrocławiu (2018).

W latach 2009-2014 pracowała w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich, gdzie prowadziła diagnozę, psychoterapię grupową, psychoterapię indywidualną, psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi, schorzeniami onkologicznymi oraz kardiologicznymi. Przez 4 lata pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie prowadziła konsultacje psychologiczne, diagnozy psychologiczne, oraz interwencję kryzysową

Od 2013 roku zajmuje się prywatną praktyką psychoterapeutyczną i kliniczną. W 2020 uzyskała tytuł specjalisty psychologa klinicznego. W ramach realizacji specjalizacji klinicznej i kursu psychoterapii odbywała staże psychoterapeutyczne i kliniczne na różnych oddziałach szpitalnych.

Od 2015 roku pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie prowadzi długoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych, oraz diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną. W ramach realizowania swojej praktyki zawodowej prowadzi także szkolenia specjalistyczne dla psychologów, asystentów rodzin, pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej z zakresu m.in: leczenia zaburzeń osobowości, rozwoju dzieci i młodzieży, pracy z osobami stosującymi przemoc, diagnozą i psychoterapią osób współuzależnionych.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Posiada duże doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi problemów osobowościowych, kryzysów psychicznych, kryzysów okołorozwodowych, osobami cierpiącymi na depresję i zaburzenia lękowe. Ponadto pracuje z osobami przejawiającymi zaburzenia odżywiania, osobami współuzależnionymi i osobami z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Prowadzi psychoterapie rodzinne, psychoterapię par, oraz psychoterapię młodzieży.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Od roku 2017 uczestniczy w seminariach psychoanalitycznych i grupowych superwizjach.

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Inne: Swoją pracę poddaje regularnej superrewizji.