mgr Małgorzata Bereś-Łapińska | Psycholog dziecięcy

Biskupia 6B

Specjalizacja w leczeniu: niska samoocena problemy wychowawcze trudności szkolne
Lekarz prowadzi leczenie w językach: Polski PL
Dostępne formy wizyt: stacjonarnie stajonarnie
Postać przedstawiająca magister Małgorzatę Bereś-Łapińską

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Poznawczo-behawioralny. Praca z ciałem i ruchem.

Specjalizacja: Magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel Choreoterapii z elementami arteterapii oraz Trener Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

Doświadczenie: Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed (gdzie prowadziła także zajęcia z wykorzystaniem choreoterapii z dziećmi w wieku 7-10 r. ż. głównie z nadpobudliwością psychoruchową), w przedszkolach oraz szkole. Współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi specjalistami.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Pracuje z dziećmi od 3 -14/15 roku życia. Na pierwszą konsultacje wstępną zaprasza samych Rodziców, w celu przeprowadzenia wywiadu rozwojowego. Podczas spotkania wyjaśnia dalszy plan działania. W zależności od potrzeb, sytuacji czasami wystarczy udzielenie kilku porad, wskazówek wychowawczych lub istnieje konieczność kolejnych konsultacji, a w międzyczasie wykonania badań medycznych lub i spotkania się z kolejnymi specjalistami.

Postrzega małego człowieka jako całość. Jej praca polega zatem na przyjrzeniu się zarówno jego trudnościom jak i warunkom wzrostu, potencjałowi dziecka z uwzględnieniem czynników genetycznych, kulturowych, czy społecznych. Wspólnie z Rodzicami szuka przyczyn zachowania dziecka oraz możliwych sposobów jego zmiany lub/i ukojenia emocji Rodzica i Dziecka. Wyznaje zasadę, że to rodzic jest ekspertem od swojego dziecka, ona natomiast może pomóc mu odkryć to, co nie zostało jeszcze odkryte, poznać dziecko z innej strony. W swojej pracy wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne, ale nie tylko. Czerpie również z nurtu systemowego, bioenergetyki Lowena i z innych podejść. Bliska jest jej metoda NVC (Porozumienia bez przemocy), teoria autodeterminacji (Deci & Ryan) oraz praca z ciałem i ruchem, z uwzględnieniem neurofizjologii człowieka. Wspiera rodziców w zwiększaniu ich kompetencji rodzicielskich, rozmawia o normach rozwojowych, zgłasza zaobserwowane trudności i możliwości zmian, a także potrzebę konsultacji z innymi specjalistami. Jednak przede wszystkim daje możliwość rozmowy i wysłuchania zarówno swoim małym pacjentom, jak też ich Rodzicom. Dzieciom pomaga w zwiększeniu ich umiejętności w nazywaniu, rozpoznawaniu i wyrażaniu własnych emocji oraz regulacji ich napięć, a także w radzeniu sobie z zniekształconymi przekonaniami, konfliktami, trudnymi sytuacjami społecznymi oraz nawiązywaniu relacji.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Systematycznie inwestuje w rozwój osobisty i zawodowy, uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Inne: W pracy kieruje się etyką zawodu psychologa. Uczestniczy w superwizjach koleżeńskich.