Psychiatria dzieci i młodzieży

ikona psychiatrii dzieci i młodzieży - biały zarys głowy dziecka z którego wystaje ołówek, rakieta i linijka. To wszystko na jasnoniebieskim tle.

Nadpobudliwość czy ospałość, opóźniony rozwój psychomotoryczny, napady agresji – to sygnały, że nasze dziecko może wymagać konsultacji u specjalisty psychiatrii dziecięcej. Lekarz przeprowadza wywiad zarówno z rodzicami, jak i dzieckiem, aby uzyskać dokładny obraz zachowań widziany z różnych perspektyw.

  • ADHD
  • spektrum autyzmu
  • zaburzenia psychotyczne
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia depresyjne
  • zaburzenia emocjonalne
  • zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie
  • zaburzenia opozycyjno-buntownicze

Lekarze

Postać przedstawiająca lekarza Agnieszkę Adamczak
lek. AGNIESZKA ADAMCZAK
Psychiatra dziecięcy
PolskiStacjonarnie
Leczenie: bezsenność, depresja, nerwica, stres, zaburzenia emocjonalne
lek. ALICJA FEDUS
Psychiatra dziecięcy
PolskiStacjonarnie
Leczenie: ADHD u dzieci, depresja, spektrum autyzmu, zaburzenia snu, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół Aspergera
lek. ANNA KRUK
Psychiatra dziecięcy
PolskiStacjonarnie
Leczenie: bezsenność, depresja, napady złości, nerwica, stres, trudności szkolne, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji
Postać przedstawiająca lekarza Dominika Mukreckiego
lek. DOMINIK MUKRECKI
Psychiatra dziecięcy
AngielskiPolskiStacjonarnie
Leczenie: bezsenność, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, nerwica, PTSD, stres, zaburzenia emocjonalne
lek. JAN NOWAK
Psychiatra dziecięcy
PolskiStacjonarnie
Leczenie: ADHD u dzieci, depresja, OCD, pozostałe zaburzenia w dzieciństwie, spektrum autyzmu, zaburzenia snu
lek. EWA TYLKO
ADHD, Psychiatra, Psychiatra dziecięcy
AngielskiHiszpańskiPolskiOnlineStacjonarnie
Leczenie: ADHD u dorosłych, ADHD u dzieci, bezsenność, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, otępienie, schizofrenia, trudności szkolne, zaburzenia pamięci, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zespół Aspergera
lek. BARTOSZ WŁODARCZYK
Psychiatra dziecięcy
PolskiStacjonarnie
Leczenie: bezsenność, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, nerwica, stres, trudności szkolne, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe
lek. NATALIA ZAZULAK-HABERLA
Psychiatra dziecięcy
PolskiStacjonarnie
Leczenie: ADHD u dzieci, bezsenność, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, napady złości, nerwica, stres, trudności szkolne, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia rozwojowe

Cennik

Usługi psychiatryczne

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży – wizyta pierwszorazowa

350 zł

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży – kontynuacja

280 zł

Diagnostyka

PAKIET: Diagnostyka autyzmu ADOS-2 u dzieci i dorosłych
wykonuje mgr Agnieszka Koj, mgr Marta Kozaryn, mgr Joanna Niedzielska;
UWAGA! Wymagana wstępna konsultacja u psychiatry, który zdecyduje o konieczności diagnostyki. W skład pakietu wchodzą 2/3 spotkania z pedagogiem specjalnym, który przeprowadza diagnostykę ADOS-2 oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą w celu omówienia wyników i przedstawienia diagnozy. W przypadku diagnostyki dziecka – na pierwszą wizytę przychodzą sami rodzice. Zaleca się umówienie od razu wszystkich wizyt – każda jest oznaczona w systemie w łatwy do rozróżnienia sposób

1500 zł

PAKIET: Diagnostyka ADHD dzieci powyżej 6 r.ż.
mgr Joanna Niedzielska, mgr Marta Kozaryn i mgr Paulina Sopata;
W skład pakietu wchodzą 4 wizyty: podstawowy wywiad diagnostyczny (ok. 1,5h) – spotkanie z psychologiem przeprowadzane jest wyłącznie z rodzicami bez udziału dziecka. Na podstawie uzyskanych informacji psycholog ustala dalszy przebieg diagnozy; Obserwacja psychologiczna dziecka (ok. 1h) – w spotkaniu bierze udział dziecko oraz rodzice. Polega ono na zabawie i/lub rozmowie z synem lub córką; Przeprowadzenie testu diagnostycznego Conners 3 (ok. 1h); Przekazanie i omówienie wyników ok. 1h; Zaleca się umówienie od razu wszystkich wizyt – każda jest oznaczona w systemie w łatwy do rozróżnienia sposób

1500 zł

PAKIET: Diagnostyka ADHD i spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży
mgr Joanna Niedzielska
UWAGA! Pakiet składa się z pięciu spotkań (cztery ze psychologiem, jedno z psychiatrą). Spotkania z psychologiem-diagnostą: Pierwsze – wywiad z rodzicami, drugie – badanie ADOS-2, trzecie – badanie Conners, czwarte – wizyta podsumowująca. Zaleca się umówienie od razu wszystkich wizyt – każda jest oznaczona w systemie w łatwy do rozróżnienia sposób

2500 zł

Inne

Konsultacja psychiatryczna dla młodzieży powyżej 16 r.ż.

zakładka „psychiatria”

Diagnostyka spektrum autyzmu u dzieci

zakładka „diagnostyka autyzmu”

Diagnostyka ADHD dzieci powyżej 6 r.ż.

zakładka „poradnia ADHD”

Diagnostyka ADHD i spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży

zakładka „psychoterapia”

UWAGA

Badania i wizyty wykonywane w niedzielę

dopłata 100 zł