lek. Bartosz Włodarczyk | Psychiatra dziecięcy

Krawiecka 1/2

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: W trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Doświadczenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywa w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed na Oddziale Dziennym, Poradni Zdrowia Psychicznego, a także w Zespole Leczenia Środowiskowego, w ramach którego konsultuje wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych i szkół specjalnych. W przeszłości pracował też na Oddziale Stacjonarnym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu. Współpracuje ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Powiecie Wołowskim.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Przyjmuje dzieci i młodzież na konsultacje psychiatryczne.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konferencjach naukowych, szkoleniach oraz stażach.