ADHD u dzieci

Diagnostyka dzieci obejmuje pakiet 4 spotkań u psychologa:

– podstawowy wywiad diagnostyczny (ok. 1,5h) – spotkanie z psychologiem przeprowadzane jest wyłącznie z rodzicami bez udziału dziecka; na podstawie uzyskanych informacji psycholog ustala dalszy przebieg diagnozy
– obserwacja psychologiczna dziecka (ok. 1h) – w spotkaniu bierze udział dziecko oraz rodzice; polega ono na zabawie i/lub rozmowie z synem lub córką
– przeprowadzenie testu diagnostycznego Conners 3 (ok. 1h)
– przekazanie i omówienie wyników (ok. 1h)

Następnie w celu postawienia ostatecznej diagnozy zapraszamy do psychiatry dziecięcego.