lek. Lucyna Bolanowska | Psychiatra

Podwale 83/4

Postać przedstawiająca lekarza Lucynę Bolanowską

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista psychiatrii.

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Ma doświadczenie pracy w ramach programu zintegrowanych działań zdrowotnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Ukończyła I stopień studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Przyjmuje tylko osoby pełnoletnie. W swojej pracy stara się dostrzegać złożoność i kontekst zgłaszanych problemów. Szczególną uwagę zwraca na ogólny stan zdrowia pacjentów. W razie potrzeby poszerza diagnostykę lub kieruje do lekarzy innych specjalizacji. W ramach konsultacji często wykorzystuje techniki terapeutyczne jednak nie prowadzi regularnej psychoterapii. 

Leczenie farmakologiczne prowadzi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i wytycznymi, DOTYCZY RÓWNIEŻ LEKÓW BENZODIAZEPINOWYCH I NASENNYCH (pacjentom uzależnionym proponuję terapię uzależnień). Możliwość wydania ewentualnego zwolnienia lekarskiego warunkują wskazania medyczne, które mogą być stwierdzone w bezpośrednim badaniu.

Główny obszar zainteresowań: Od 2019 r. koncentruje się na lecznictwie ambulatoryjnym (przyjmowaniu pacjentów w gabinecie). Jest to szczególny rodzaj pracy umożliwiający tworzenie relacji z pacjentami, z którego czerpie satysfakcję i inspirację.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Stale podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę, aby zapewnić pacjentom możliwie najlepszą opiekę psychiatryczną.

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Inne: Możliwe konsultacje w języku angielskim i hiszpańskim (Consultations are also available in English and Spanish /las consultas disponibles en espanol).