lek. Katarzyna Kostusiak

lek. Katarzyna Kostusiak

hipertensjolog
  • język polski

Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii.

Doświadczenie: Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dyplom lekarza medycyny uzyskała w 2011 roku. Swoje kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego z pododdziałem Onkologii Klinicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł specjalisty.

Leczenie: Jej głównym celem jest kompleksowe podejście do pacjenta, ukierunkowana diagnostyka oraz zindywidualizowana terapia zgodna z aktualną wiedzą medyczną.

Szkolenia i prace naukowe: Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną stale rozwija, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Członkostwo: Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich.