lek. Anna Śrama | Dermatolog

Podwale 83/7.3

Postać przedstawiająca lekarza Annę Śramę

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista dermatologii i wenerologii.

Doświadczenie: Absolwentka Uniwersytetu medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pracowała m.in. w przychodni dermatologicznej oraz na Oddziale Internistycznym Szpitala St. Vincenz Krakenhaus w Paderborn w Niemczech oraz w Klinice Dermatologii Alergologii i Wenerologii Szpitala Südharz Hospital Nordhausen gGmbH w Nordhausen w Niemczech.

W 2018 r. zdała egzamin specjalistyczny i uzyskała tytuł specjalisty dermatologii i wenerologii.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Prowadzi konsultacje dermatologiczne zarówno dla dzieci i dorosłych. Wykonuje zabiegi krioterapii, dermatoskopię oraz wideodermatoskopię.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Współautorka wielu prac naukowych:

  1. Reich A, Trybucka K, Tracinska A, Samotij D, Jasiuk B, Srama M, Szepietowski JC: Acne itch: do acne patients suffer from itching? Acta Dermato-Venereologica 2008; 88: 38-42 (IF=1,837)
  2. Reich A, Jasiuk B, Samotij D, Tracinska A, Trybucka K, Szepietowski JC. Acne vulgaris: what teenagers think about it? Dermatol Nurs 2007; 19(1): 49-54, 64
  3. Agata Spera, Katarzyna Majewska, Martyna Pieniążek, Marek Śrama, Anna Tracińska: Eine Note des Aussondern von Tränen bei den Patienten mit Psoriasis vor der geplanten Phototherapie. XIII Polnische Medizin Studenten Konferenz, Breslau, 11-13.04.2008, interdisziplinäre Tagung – Auszeichnung;
  4. Jasiuk B, Samotij D, Śrama M, Tracińska A, Trybucka K. klinische Charakteristik des Pruritus bei den Patienten mit Akne. XII Polnische Medizin Studenten Konferenz, Breslau, 16-18.03.2007 – pädiatrische Tagung – 2. Preis;
  5. Jasiuk B, Samotij D, Trybucka K, Tracińska A. Acne vulgaris: what teenagers think about it? XI Polnische Medizin Studenten Konferenz, Breslau, 01.-03.04.2006, pädiatrische Tagung