dr n. med. Kinga Belowska-Bień

dr n. med. Kinga Belowska-Bień

neurolog
  • język polski
  • język angielski
  • język niemiecki

Specjalizacja: Specjalistka chorób wewnętrznych i neurologii.

Doświadczenie: Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Studia ukończyła z wyróżnieniem. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł specjalisty chorób wewnętrznych (staż specjalizacyjny w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego). Następnie odbyła szkolenie specjalizacyjne w Klinice Neurologii uzyskując tytuł specjalisty neurologa. Pracuje jako nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Katedrze Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Główny obszar zainteresowań: Szczególnie bliska jest jej problematyka bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa, tężyczki i zawrotów głowy. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem wszystkich pozostałych schorzeń neurologicznych.

Szkolenia i prace naukowe: Regularnie się szkoli biorąc udział w konferencjach naukowych. Jest autorką i współautorką prac naukowych.

Członkostwo: Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Inne: Bardzo lubi swoją pracę, a także swoich Studentów i Pacjentów.