USG II trymestru

USG II trymestru, zwane również badaniem połówkowym, jest kluczowym badaniem prenatalnym wykonywanym zazwyczaj między 18. a 22. tygodniem ciąży. Celem tego badania jest szczegółowa ocena anatomii płodu oraz monitorowanie prawidłowego rozwoju ciąży.

USG II trymestru jest badaniem nieinwazyjnym, przeprowadzanym za pomocą głowicy ultrasonograficznej przykładanej do brzucha pacjentki. Pacjentka nie wymaga specjalnego przygotowania do badania.