USG I trymestru

USG I trymestru jest badaniem prenatalnym wykonywanym między 11. a 13. tygodniem ciąży. Jego celem jest ocena prawidłowego rozwoju ciąży oraz wstępne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Na badanie należy przynieść wyniki kryptorów PAPP-A i beta-hCG, które służą do oceny ryzyka wad chromosomalnych u płodu, w szczególności zespołu Downa (trisomia 21) i zespołu Edwardsa (trisomia 18).