Christopher Kobierzycki

Christopher Kobierzycki

ginekolog
  • język polski

Specjalizant ginekologii i położnictwa, asystent w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dr Kobierzycki odbył liczne praktyki kliniczne oraz staże naukowe w zagranicznych ośrodkach, zdobył też dwukrotnie stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest aktywnym wykładowcą oraz organizatorem licznych konferencji i sympozjów.

Swoje zainteresowania ginekologiczne wiąże przede wszystkim z profilaktyką, wczesną diagnostyką oraz leczeniem chorób nowotworowych, zarówno w aspekcie naukowym, jak i klinicznym. Przez pacjentki ceniony jest za rzetelność i profesjonalizm.