Christopher Kobierzycki

Christopher Kobierzycki

ginekolog
  • język polski

Specjalista położnictwa i ginekologii, doktor nauk medycznych. Zastępca ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Powiatowego Zespolonego Szpitala w Oleśnicy. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, adiunkt w Zakładzie Histologii i Embriologii, Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka.

Dr Kobierzycki odbył liczne praktyki kliniczne oraz staże naukowe w ośrodkach polskich i zagranicznych. Za wybitne osiągnięcia naukowe zdobył dwukrotnie stypendium Ministra Zdrowia oraz kilkukrotnie nagrodę naukową JM Rektora Uniwersytetu Medycznego. Jest aktywnym wykładowcą oraz organizatorem licznych konferencji i sympozjów; autorem ponad 100 publikacji i doniesień zjazdowych.

Swoje zainteresowania ginekologiczne wiąże przede wszystkim z profilaktyką, wczesną diagnostyką oraz leczeniem chorób nowotworowych, zarówno w aspekcie naukowym, jak i klinicznym. Przez pacjentki ceniony jest za rzetelność i profesjonalizm. Konsultuje także w języku angielskim.