Logopedia

ikona logopedii - biały zarys człowieka z dymkiem oznaczającym mówienie na jasnoniebieskim tle.

Logopedia to dziedzina naukowa oraz praktyka terapeutyczna zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem różnorodnych zaburzeń mowy i komunikacji. Specjaliści zajmujący się logopedią, nazywani logopedami lub terapeutami mowy, pracują z osobami w różnym wieku, które mogą mieć trudności z wymową, rozumieniem mowy, czy komunikacją werbalną i niewerbalną. Logopedzi stosują różnorodne techniki terapeutyczne, w tym ćwiczenia artykulacyjne, treningi słuchowe, metody wzmacniania umiejętności komunikacyjnych oraz naukę technik kompensacyjnych.

Neurologopedia to specjalizacja w dziedzinie logopedii, która skupia się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń mowy oraz komunikacji wywołanych uszkodzeniami mózgu, np. w wyniku urazu mózgu, udaru mózgu, choroby neurodegeneracyjnej, czy choroby neurologicznej. Specjaliści z dziedziny neurologopedii, zwani neurologopadami, posiadają wiedzę na temat funkcji mózgu i ich związków z procesami mowy oraz komunikacji. Pracują z pacjentami, którzy mogą mieć trudności zarówno w aspektach mowy, jak i funkcji połykania, na skutek uszkodzeń mózgu. Terapie neurologopedyczne mogą obejmować rehabilitację mowy, terapię połykania, trening komunikacji alternatywnej i wspomagającej, oraz inne strategie mające na celu poprawę funkcjonowania komunikacyjnego i połykowego u pacjenta.

  • terapia logopedyczna
  • terapia neurologopedyczna

Lekarze

mgr MARTA KOZARYN
Diagnosta ADHD, Diagnosta ADOS-2, Logopeda, Psycholog, Psychoterapeuta
PolskiStacjonarnie
Leczenie: ADHD u dorosłych, ADHD u dzieci, ADOS-2, DIVA-5, kryzys emocjonalny, kryzys życiowy, spektrum autyzmu, trudności szkolne, zaburzenia mowy, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia rozwojowe

Cennik

Logopedia

Konsultacja logopedyczna dzieci od lat 3, młodzieży i dorosłych

220 zł

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna dzieci 3-7 lat
Wizyta dedykowana tylko dla Pacjentów zdiagnozowanych z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Opinię należy dostarczyć na wizytę.

200 zł

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna dzieci od 7 r. ż, młodzież i dorośli
Wizyta dedykowana tylko dla Pacjentów zdiagnozowanych z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Opinię należy dostarczyć na wizytę.

200 zł

Terapia pedagogiczna dzieci od 7 r. ż, młodzież i dorośli
Wizyta dedykowana tylko dla Pacjentów zdiagnozowanych z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Opinię należy dostarczyć na wizytę.

220 zł

Pedagogika

Terapia pedagogiczna dzieci 3-7 lat
Wizyta dedykowana tylko dla Pacjentów zdiagnozowanych z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Opinię należy dostarczyć na wizytę.

200 zł

Terapia pedagogiczna dzieci od 7 r. ż, młodzież i dorośli
Wizyta dedykowana tylko dla Pacjentów zdiagnozowanych z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Opinię należy dostarczyć na wizytę.

220 zł