lek. Olga Banaszak | Psychiatra

Krawiecka 1/2

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalistka psychiatrii.

Doświadczenie: Jest lekarzem specjalistą psychiatrii osób dorosłych. Ukończyła też studia podyplomowe na uczelni SWPS we Wrocławiu o kierunku psychodietetyka. Doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych zdobywała pracując w szpitalu psychiatrycznym obecnego DCZP na oddziałach zamkniętych i dziennych oraz wiele lat pracując w poradni zdrowia psychicznego – m.in. Poradnia Psychogeriatryczna. Od początku drogi zawodowej związana była z Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu przy ul. W.J.C. Korzeniowskiego( 2005-2015 ). Przez ostatnie lata swojej ścieżki zawodowej pracowała w Oddziale Dziennym III Ogólnopsychiatrycznym DCZP.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Przyjmuje wyłącznie osoby pełnoletnie. W swoim podejściu do wsparcia i pomocy pacjentom kieruje się także uwzględnieniem ich stylu życiu i wpływu na stan psychiczny. Bliskie jest jej podejście Medycyny Stylu Życia i jej założenia – wykorzystanie w prewencji, leczeniu i odwracaniu chorób zależnych od stylu życia metod behawioralnych, medycznych, motywacyjnych i środowiskowych w praktyce klinicznej i obszarze zdrowia publicznego.

Szkolenia i prace naukowe

Członkowsko: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Inne: Odbyła staż zawodowy w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu oraz szkolenie w tej dziedzinie. Interesuje się też w swojej praktyce zawodowej zaburzeniami neurorozwojowymi u osób dorosłych.