dr n. med. Tatiana Jamer | Gastrolog dziecięcy

Żmigrodzka 83/505

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista medycyny rodzinnej, pediatrii i gastroenterologii dziecięcej.

Doświadczenie: Pracuje w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie ukończyła specjalizacje z zakresu pediatrii i gastroenterologii dziecięcej oraz obroniła z wyróżnieniem doktorat w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Ponadto jako nauczyciel akademicki zajmuje się kształceniem studentów w dziedzinie pediatrii i gastroenterologii dziecięcej w języku polskim i angielski.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniem dzieci ze schorzeniami przewodu pokarmowego takimi jak: nieswoiste choroby zapalne jelit, celiakia, choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroby trzustki i wątroby, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, alergie i nietolerancje pokarmowe.

Główne obszary zainteresowań: Celiakia, alergia pokarmowa, choroby zapalne jelit, choroby trzustki i wątroby.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Autorka licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. W 2022r. otrzymała Nagrodę JM Rektora Zespołową I stopnia (za osiągnięcia 2021).

Członkostwo: Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.