dr n. med. Mateusz Patyk | Radiolog

Sienkiewicza 30B

Postać przedstawiająca doktora nauk medycznych Mateusza Patyka

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Doświadczenie: Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2022r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa. Aktywnie współpracuje z lekarzami z oddziałów dziecięcych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wspierając w opiece nad małymi pacjentami. Pełni dyżury medyczne z zakresu radiologii pediatrycznej.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: W pracy zawodowej wykonuje liczne badania USG niemowląt, dzieci i dorosłych, opisuje badania RTG, TK i MR.

Główny obszar zainteresowań: Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół radiologii pediatrycznej, chorób płuc oraz chorób przewodu pokarmowego.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: W ostatnich latach duży nacisk i zaangażowanie kieruje na diagnostykę chorób wieku dziecięcego. Kompetencje z zakresu diagnostyki obrazowej podnosi uczestnicząc w kursach i konferencjach branżowych.

Inne: Podczas studiów dwukrotnie otrzymał nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk medycznych. Był również beneficjentem nagrody Diamentowy Grant, dzięki której w latach 2014-2018 byłem kierownikiem projektu badawczego pt. „Przydatność Wirtualnej Bronchoskopii Tomografii Komputerowej w ocenie dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową.”