dr n. med. Katarzyna Akutko | Gastrolog dziecięcy

Żmigrodzka 83/505

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej.

Doświadczenie zawodowe: Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2010 r. pracuje w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia we Wrocławiu, gdzie obyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii, aktualnie kończy szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, jak również obroniła pracę doktorską w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Ponadto jako nauczyciel akademicki zajmuje się kształceniem studentów w tematyce pediatrii, jak i gastroenterologii dziecięcej.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: W codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się leczeniem dzieci ze schorzeniami przewodu pokarmowego tj.: nieswoiste choroby zapalne jelit, choroba refluksowa przełyku, zaparcie, choroba wrzodowa żołądka, celiakia, czynnościowe bóle brzucha, alergie i nietolerancje pokarmowe. Wykonuje również diagnostyczne badania endoskopowe oraz manometryczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych.

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.