dr n. med. Agnieszka Czerwińska-Błaszczyk | Psychiatra

Podwale 83/4

Postać przedstawiająca doktora nauk medycznych Agnieszkę Czerwińską-Błaszczyk

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista psychiatrii oraz certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Doświadczenie: Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szpitalu psychiatrycznym, zarówno na oddziałach stacjonarnych oraz dziennych, w ośrodkach leczenia uzależnień oraz w poradniach zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: W sposób szczególny zajmuje się problematyką leczenia uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, zarówno u osób dorosłych jak i u młodzieży.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Swoją wiedzę wciąż poszerza uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach, a pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Obecnie ma otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Zajmuje się działalnością dydaktyczną, prowadząc szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz uzależnień. W czasie swojej pracy zawodowej miała przyjemność był autorem lub współautorem publikacji z dziedziny psychiatrii.

Inne: Uznaje, że człowiek jest całością, a leczenie pacjenta to proces, w którym oprócz stosowania farmakologii ważna jest sfera emocjonalna oraz zdrowie fizyczne. Ważna jest dla niej relacja z pacjentem oraz wzajemny szacunek i życzliwość. Dba o to, by ta relacja dawała poczucie bezpieczeństwa pacjentom oraz by pacjenci rozumieli przyczyny swoich dolegliwości i związany z tym plan leczenia oraz czynnie w nim uczestniczyli.