mgr Marta Radowiecka | Położna

Specjalizacja w leczeniu: Doradca laktacyjny
Lekarz prowadzi leczenie w językach: Polski PL

Doświadczenie zawodowe

Ukończyła w 2021 roku Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jako magister położnictwa. Od 2021 roku jest również w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego. W tym roku uzyskała tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie zdobywała podczas praktyk w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Szkolenia i prace naukowe

Cały czas pogłębia swoją wiedze i kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Ukończyła kursy takie jak: „Problemy w laktacji” oraz „Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia”.

Inne: Dzięki dużym pokładom empatii oraz nieustającemu podnoszeniu kwalifikacji otacza opieką kobiety i najmłodszych pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami.