mgr Krzysztof Decowski

mgr Krzysztof Decowski

fizjoterapeuta
  • język polski

Specjalizacja: Fizjoterapeuta.

Doświadczenie: Jest absolwentem studiów magisterskich z fizjoterapii na PMWSZ w Opolu (obecnie: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego), tytuł zawodowy uzyskał w 2018 roku.

Leczenie: Nowoczesna fizjoterapia skupia się na przywróceniu utraconej lub zaburzonej funkcji. W tym celu terapeuta powinien skupiać się na pacjencie w sposób całościowy. Istotną będzie nie tylko codzienna aktywność fizyczna, ale również zawodowa, społeczna, przyzwyczajenia oraz możliwości pacjenta. W kontakcie z pacjentem zawsze skupia się na kompleksowym ujęciu czynników wpływających na jego stan, w szczególności wiążących się z działaniem wzmożonego stresu na układ mięśniowo-powięziowy pacjenta. Ciekawym zawodowo wyzwaniem jest fizjoterapia jako wspomaganie leczenia pacjenta psychiatrycznego czy oddziaływań psychologicznych oraz wpływ ruchu na poprawę samopoczucia pacjentów.

Inne: Swojej pracy oddaje się z zaangażowaniem i starannością. Fizjoterapia to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem, dlatego stara się zawsze być otwarty i niedyskryminujący, niezależnie od tego ile pacjent waży, jakiej jest płci czy orientacji.

Prywatnie dumny psi tato oraz miłośnik roślin.