lek. Natalia  Rybińska

lek. Natalia Rybińska

psychiatra
  • język polski

Specjalizacja: W trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Doświadczenie: Jest absolwentką kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Staż podyplomowy w zakresie psychiatrii odbywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Żeńskim Ogólnopsychiatycznym, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Detoksykacyjnym. Szkolenie specjalizacyjne rozpoczęła i kontynuuję w Oddziale Męskim Ogólnopsychiatrycznym Milickiego Centrum Medycznego.

Leczenie: Posiada doświadczenie pracy z pacjentami z zaburzeniami afektywnymi jedno- i dwubiegunowymi, lękowymi, z somatyzacją, zaburzeniami snu, z objawami psychotycznymi oraz z pacjentami uzależnionymi i z podwójną diagnozą.

Szkolenia i prace naukowe: Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w konferencjach naukowych poświęconych zdrowiu psychicznemu, zapoznając się z najnowszymi badaniami i rekomendacjami dotyczącymi leczenia.

Inne: Psychiatria jest dla niej szczególnie istotną dziedziną medycyny. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie, uważnie i z empatią słuchając problemu oraz proponując spersonalizowane rozwiązania. Niezwykle zależy jej na zaufaniu, które jest niezbędne do postawienia trafnej diagnozy i współpracy w procesie leczenia.