lek. Łukasz Kowalczyk  | Neurolog

Żmigrodzka 83/501

Postać przedstawiająca lekarza Łukasza Kowalczyka

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: W trakcie specjalizacji z neurologii.

Doświadczenie: Na co dzień pracuje na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Praca w szpitalu pozwala mu na ciągłe aktualizowanie wiedzy i śledzenie postępów w diagnostyce i leczeniu. Posiada szerokie doświadczenie w pracy zarówno na oddziale neurologicznym, jak i w Poradni Neurologicznej.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe. W swojej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Posiada certyfikat z leczenia migreny toksyną botulinową.

Członkostwo: Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.