lek. Kamila Białko

lek. Kamila Białko

psychiatra
  • język polski

Specjalizacja: Specjalistka psychiatrii.

Doświadczenie:  Ukończyła studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii zrealizowała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy na oddziałach psychiatrycznych całodobowych, dziennym, psychogeriatrycznym oraz detoksykacyjnym.

Szkolenia i prace naukowe: Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe i pogłębia wiedzę, uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych.

Inne: W codziennej pracy skupia się na opracowaniu indywidualnej strategii leczenia dla pacjenta. Niezwykle ważna jest dla niej relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i otwartości.