lek. Jurand Silicki | Radiolog

Sienkiewicza 30B

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej.

Doświadczenie: Specjalizacje realizuje w zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Uczestnik studiów doktoranckich.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Przyjmuje zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Stale podnosi kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach z diagnostyki ultrasonograficznej. Posiada certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG wydanego przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.