lek. Danuta Mermer-Kutek | Neurolog dziecięcy

Sienkiewicza 30B

Postać przedstawiająca lekarza Danutę Mermer-Kutek

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki oraz leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym oraz ambulatoryjnym w zakresie usprawniania ruchowego dzieci i młodzieży do 18 r.ż. Ma uprawnienia do oceny zapisów EEG u dzieci i dorosłych (certyfikat nadany Przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej) Pracuje w Poradni Neurologii Dziecięcej w Oleśnicy, w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Oleśnicy i w Miliczu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Przyjmuje dzieci i młodzież na konsultacje neurologiczne.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe:  Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych z zakresu neurologii oraz epileptologii a w okresie pandemii COVID–19 w formie online.

Członkostwo: Członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.