lek. Danuta Mermer-Kutek

lek. Danuta Mermer-Kutek

neurolog dziecięcy
  • język polski

Specjalizacja: Specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki oraz leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym oraz ambulatoryjnym w zakresie usprawniania ruchowego dzieci i młodzieży do 18 r.ż. Ma uprawnienia do oceny zapisów EEG u dzieci i dorosłych (certyfikat nadany Przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej) Pracuje w Poradni Neurologii Dziecięcej w Oleśnicy, w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Oleśnicy i w Miliczu.

Szkolenia i prace naukowe:  Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych z zakresu neurologii oraz epileptologii a w okresie pandemii COVID–19 w formie online.

Członkostwo: Członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.