lek. Anna Szarek | Kardiolog

Sienkiewicza 30B

Postać przedstawiająca lekarza Annę Szarek

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista kardiologii.

Doświadczenie: Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (ukończony z wyróżnieniem). W roku akademickim 2008/2009 kształciła się na Uniwersytecie w Padwie. Swoje kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, wad zastawkowych, zatorowości płucnej, zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń lipidowych. Wykonuje echo serca, testy wysiłkowe oraz interpretację badań Holtera EKG i ciśnieniowego. 

Główny obszar zainteresowań: Szczególnie interesuje się echokardiografią i regularnie poszerza swoje kompetencje w tym zakresie.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Swoją wiedzę i umiejętności rozwija biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. 

Członkostwo: Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.